3sep2015

Workshop – fiskeri

Den 22-23. september arrangerer vi workshop der fokus er fiskeri og havbruk og hvilke utfordringer som finnes med marint avfall.  Marint avfall utgjør en trussel mot alt liv som holder til i og ved havet. Fiskeri- og havbruksnæringene må selv inn i manesjen for å ta var på ressursene i havet. Vi samler noen mennesker for både å kartlegge problemet og finne løsninger som skal til for både opprydding, kommunikasjon og løsninger for et renere hav.

Workshop’n blir arrangert i samarbeid med Norges Fiskarlag.

Og midlene for å gjennomføre den er fra Miljødirektoratet, samt at deler av midlene fra Fylkesmannen i Nordland går til videre arbeid mot denne næringen her i Lofoten.

Lokalisering vil bli i Mortsund.

Handlingsplan

Status: Workshop er gjennomført og målet om handlingsplan ble nådd.

diskusjon_workshop workshop_motivert gjeng Mdir_logo_sekundaer_pos_RGB_webfylkesmannen i Nordlandfylkesmannen i Nordlandfylkesmannen-i-Nordland

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet