Clean Up Lofoten er et regionalt miljøprosjekt som skal øke bevisstheten rundt problemene med herreløst avfall, både gjennom lokal forebygging og tilrettelegging for opprydding!

Use the map to find:Tømmekart / Waste Map

Følg våre aktiviteter og tiltak

20
21

Havrydding 2021 er i gang!

Fiskere som leverer fisk til Stamsund- bli med på Havrydding! Under Lofotfisket våren 2021 gjennomfører Clean Up Lofoten en kampanje i Stamsund vi kaller Havrydding. Vi…

Les mer
20
20

Analyse av ruskenavfall

Et av de stedene hvor det fortsatt er relativt enkelt å finne avfall på avveie er langs veiene våre. På vegskulder og i grøfta ligger…

Les mer

Årets strand & kystrydding

Bli med på dugnad på strand og kystryddig

Proffrydding med Rydd Norge

Resultat av rydding 2021:

0
Tonn alle år
0
Ryddere i år
0
Antall km i år
0
Antall tonn i år

Miljøblogg

3mar2021

Vi er med – Rydd Norge!

Mellom bakkar og berg utved havet, på ei steinete «strand» her i Lofoten, ble Rydd Norge-programmet lansert 22.sept 2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn….

Les mer

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet