Clean Up Lofoten er et regionalt miljøprosjekt som skal øke bevisstheten rundt problemene med herreløst avfall, både gjennom lokal forebygging og tilrettelegging for opprydding!

Use the map to find:Tømmekart / Waste Map

Følg våre aktiviteter og tiltak

20
20

Rydding på utilgjengelige steder 2020

  Clean Up Lofoten har for 2020 mottatt midler fra Handelens Miljøfond for rydding av utilgjengelige steder både på yttersida og på innersida, gjennom ulike tiltak...

Les mer
20
19

Samarbeid med trafikkskolene

Av det avfallet på avveie, som havner langs veiskulder, finner man ofte gatekjøkkenemballasje, drikkevareemballasje,  snusbokser og sjokoladepapir.  Dette er ofte emballasje fra produkter som konsumeres...

Les mer

Årets strand & kystrydding

Bli med på dugnad på strand og kystrydding

Bli med på rydding med RIB

Resultat av rydding 2020:

0
Tonn alle år
0
Ryddere i år
0
Antall km i år
0
Antall tonn i år

Miljøblogg


 

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet