Clean Up Lofoten er et regionalt miljøprosjekt som skal øke bevisstheten rundt problemene med herreløst avfall, både gjennom lokal forebygging og tilrettelegging for opprydding!

Use the map to find:Tømmekart / Waste Map

Følg våre aktiviteter og tiltak

20
22

Motivasjonsmidler til skoleklasser

Vi har noen motivasjonsmidler til skoleklasser/skoler som bidrar med rydding av marint avfall.  Det er mulig å få kr 5000,- per ryddeaksjon/skole, men vi forsøker…

Les mer
20
22

Innsamling av jern-/metallskrot

På tide å rydde låver, sjåer og andre oppsamlingsplasser for jern og metallskrot. Vi vet at ikke alle har kjøretøy til å frakte med seg…

Les mer

Årets strand & kystrydding

Bli med på dugnad på strand og kystryddig

Proffrydding med Rydd Norge

Resultat av rydding 2022:

0
Tonn alle år
0
Ryddere i år
0
Antall km i år
0
Antall tonn i år

Miljøblogg

31mar2022

Rapporten for 2021 er klar!

Ta en titt, og gi oss gjerne en tilbakemelding! Her kan du finne oversikt over ryddearbeidet, med hva vi har funnet – med litt sammenligninger fra…

Les mer

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet