24apr2017

TicsPac i Vågan

Vågan kommune, er en av eierne våre og miljøavdelingen er en viktig samarbeidspartnere på mange områder hva forurensning angår. De har nå inngått et samarbeid med TicsPac om stativer med beholdere for hundeposer. Det hender dessverre at enkelte hundeiere tar opp hundedritten med en pose, for så å kaste den i en busk eller litt lengre unna stien. Det er forsøpling og sprer plast ut i naturen – og må for all del unngås!

Hundedritten er ikke noe problem i naturen i seg selv, den «komposteres» i og for seg, men den er til sjenanse for andre gående og rimelig kjip å få under skoene.
Vågan kommune ønsker også med denne oppmerksomheten at sette fokus på at posen, som i dette tilfellet er av miljøplast, skal havne i en restavfallsdunk etter bruk.

 

 

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet