1mai2017

Strandrydding i Lofoten 2017

De aller fleste ryddet marint avfall i mai, men vi ser at flere ønsker å rydde både tidligere og litt senere, slik at ei kampanjeuke ble litt for lite.  Selve strandryddeuka er fortsatt i uke 21.
Vi er takknemlige for alle som bidrar til at vi får en renere kystlinje her i Lofoten, og setter pris på at du bryr deg!

Sluttrapporten 2017!

Vær velkommen til å lese vår Sluttrapport 2017!

Enten kan du lese rapporten fra begynnelse til slutt, eller bruke innholdsfortegnelsen til å slå opp på det som interesserer deg spesielt. Det ble bra resultat i år, og vi er stolt over innsatsen. Håper vår oversikt og enkle dataanalyse kan bidra i arbeidet med marint avfall! (P.S det er hyggelig med tilbakemeldinger også, så send gjerne en et lite pip om hva du synes)

 

Før du begynner å rydde:

For at vi fortsatt skal kunne ha dette konseptet med rydding og gratis mottak av det marine avfallet, er vi i enda større grad avhengig av at dere som ønsker å rydde, gir beskjed til oss på FORHÅND!  Både fordi vi trenger en oversikt over HVOR det ryddes, og får gitt riktig INFORMASJON samt sikret at avfallet blir LEVERT INN/HENTET og ikke blir liggende igjen ute.

Dette  har skjedd et par ganger nå at avfallet bare har blitt lagt igjen, og det er vi i LAS som får kritikken for det, men vi kan ikke hente avfall et sted hvis vi ikke vet at det er ryddet og at det ligger avfall et sted. Behov for transport må avtales på forhånd, så langt det lar seg gjøre.

Det skal selvsagt ryddes marint avfall i Lofoten i år også, og selve Strandryddeuka er i uke 21. Men men vi vet at noen vil begynne litt før og noen litt senere, derfor er det viktigste å gi beskjed til LAS om at man ønsker å delta, og med hvilket område man rydder, samt kontaktinformasjon. Dette må gjøres på FORHÅND!

Kommersielle aktører og uavhengige ryddeprosjekter.

Det har i 2017 kommer mange flere aktører på banen hva rydding angår. Noen har støtte til rydding av offentlige midler,  mens andre har prosjekter på «ideelt grunnlag» og samtidig mottar «gaver» for rydding på oppdrag. Clean Up Lofoten har derfor fått en utfordring med kapasitet både til oppfølging, transport og mottak av avfall. Selve strandryddingen er i hovedsak et tilbud til frivillige, og til rydding av strender/kystlinje – og dette vil bli prioritert! P.t er kapasitet sprengt hva gjelder andre oppdrag, som f.eks rydding i retning profesjonalisering, også under vann. Derfor MÅ det fra i dag (20.7.17) forespørres og evt. avtales i god tid på forhånd hva samarbeidet skal gå ut på, og hvilke forventninger man har. Det skal her også nevnes at tilretteleggingen for mottak av avfall er ment for å tette et «hull» for finansiering av såkalt herreløst avfall, og er ikke et middel for å rydde opp dumpet avfall på privat eiendom eller innenfor et kommersielt område. Clean Up Lofoten skal ikke være et bidrag til konkurransevridning på områder hvor det allerede er etablerte kommersielle aktører, og/eller hvor andre aktører har et tydelig ansvarsområde.

Du trenger: 

LAS stiller med sekker til å rydde avfallet i, de skal være transparente, og leveres ut på miljøstasjonen, i administrasjon på Leknes og ved rådhuset i kommunene Moskenes, Flakstad og Vågan. Her får du også skjema for å registrer hva du finner eller du kan laste ned ryddeskjema her.  Vi har også utarbeidet en veileder til fiskeriutstyr spesielt, og noen andre generelle artikler (kommer).

Om du skal rydde på utilgjengelige steder, anbefaler vi også å benytte storsekker (m3). Disse sekkene kan slepes ut med båt, og flyter når de er tette. Det gjør transportarbeidet lettere enn hvis man «bare» benytter småsekker. Vær også klar over at Hold Norge Rent i 2016 hadde en refusjonsordning (som vi håper kommer i 2017) hvor man kan søke om å få refundert utgifter til drivstoff hvis man har bidratt med egen båt. Hvis det blir mulighet til å søke, må man skrive «kjøreliste» med avstand/km kjørt, destinasjoner og dato, i tillegg til at man må oppgi hvor mange km man har ryddet.  Når avfallet og skjema blir levert til oss, så kan vi bekrefte at ryddeaksjonen er utført.

Registrering og innlevering av avfall

Når du har registrert på skjema hva du har funnet, leveres skjema til LAS. Om du tar med deg avfallet selv til miljøstasjonen, så må skjema leveres for å få levert avfallet gratis (om ikke annet er avtalt). Skal avfallet transport via oss, kan du skanne skjema/ta bilde med mobilen og sende pr. e-post. Når vi i LAS får skjema, så sørger vi for at de blir registreres på portalen til Hold Norge Rent. Noen av dere ønsker å registrere dette selv, men siden vår skjema er tilpasset avfallets sammensetning her i nord, så ber vi om at vårt skjema benyttes, de fleste kategorier kan konverteres til det nasjonale skjema. Merk i såfall at det er registrert allerede, så det ikke blir dobbelt registrering.

Når du leverer avfallet, så må deler av garn og trål, trevirke og større jerngjenstander ikke blandes sammen med resten, da disse ikke kan kvernes sammen med det andre avfallet som går til restavfall. Det samme gjelder evt. funn av farlig avfall, f.eks kanner fulle av olje eller andre kjemikalier.

Ta gjerne bilder underveis, og send oss eller del på facebook’n vår:-) Dokumentasjon er viktig, og spesielt er vi opptatt av trålnett/snurrevad og oppdrettsutstyr, hva er det som er mistet.

Herreløst avfall vs avfall fra kjent forurenser

Tilbud om opprydding gjelder det eierløse marine avfallet. Om man kommer over dumpet avfall, mærer på ræk etc. så er det et avfall med en kjent forsøpler og dermed en forurensning sak. Det SKAL varsles til miljøavdeling/teknisk etat i de respektive kommuner. Det gjelder også ulovlig brenning av avfall/søppel. Vi får også mange tips her, og videresender dette, også anonymt hvis ønskelig.  Siden mange bål brenner når de fleste kontor er lukket, er fotodokumentasjon også viktig, ikke minst av hva som er på bålet om mulig. Da har kommunen mulighet til å komme med reaksjoner i ettertid.

Er du grunneier?
Er du grunneier, er det avfallet som kommer i land egentlig ditt. Vi tilbyr likevel at du får levere avfallet det typiske «herreløste» marine avfallet gratis.

Men hvordan stiller du deg hvis noen har lyst til å rydde avfallet ditt? Er du rydder, anbefaler vi at du tar kontakt med grunneier først.

RIB tur til Refsvika område

Det blir ryddetur til Refsvika i år også, dato ser ut til å bli lørdag den 20. Mai.

Hvor kan det ryddes?
Du velger selv hvor du vil rydde, da dette er en dugnad. Derfor må du også selv se an områdene slik at du ikke befinner deg i rasfarlige områder etc, bruk sunn fornuft. Det kan være lurt å sjekke med grunneier også om at det er greit at man rydder. Skal få lagt ut en oversikt etter hvert, over områder som blir meldt inn for rydding.

Her er det behov for rydding:
Om du lurer på hvor du skal rydde, så hadde vi i 2015 og 2016 en kartlegging på noen strekninger for å kartlegge hvor og hvor det ikke er  avfall. Kanskje noen av disse stedene kan passe? Vi har detaljer på kart, hvis noen er interessert. Når noen har meldt seg til å rydde, settes de opp i oversikten nedenfor. Som dere ser, er det mange områder igjen.

Ryddes: Laukvikøyene (Sandøy, Kalvsøy, Lyngøya, Knutsøya) (Vågan):
Ryddet: Sandøya på Vestresand (Vestvågøy): Har noen viker med avfall.
– Eggum og området mot Tøan (Vestvågøy): 4 områder/strekninger
–  Kløvingsbåen (Vestvågøy): Obs, naturreservat.
Ryddet: Klubben (Jorda) i Steinfjorden (må kanskje gå med båt pga rasfare på stien) (Vestvågøy):
– Sortlandsvika og på nesset i Steinfjorden (Vestvågøy):
– Området Steinkammen i Steinfjorden (Vestvågøy):
– Langneset i Steinfjorden (Vestvågøy):
– Vik vest for Bjørnsand, Steinfjorden (Vestvågøy):
– Området Alusbukta – Skarvsteinbukta (Vestvågøy): 3-4 viker
– Kostbergan ved Utakleiv (Vestvågøy):
– Området nedenfor Fangtårnet, ved Vik (Vestvågøy):
Ryddet: Området Vågan og Skjellingneset (Vestvågøy):
– Bukt/vik ved Hornflesa (Vestvågøy):
Ryddet: Område Åsengrova nedenfor Ballstadheia (Vestvågøy): 5 viker
– På utsiden av moloen på Ballstad, inne ved land (Vestvågøy):
– Området innenfor Kjeøya ved Skottnes (Vestvågøy):
– Skreda (Vestvågøy): 2 viker
–  Flere små viker i området Holsøya – Berg (Vestvågøy)
–  Stormyra – Pettvika (Vestvågøy)
– Buvika og Pettvika (Vestvågøy)
– Ved moloen i Mortsund (Vestvågøy)
–  Ramsvikbukta, (Vestvågøya)
Ryddet?: Myrland (Flakstad):
Ryddet: Hornesøyra (Flakstad):
– Mjåneset/råen, (Flakstad):
– Stokkvika, (Flakstad):
– Mulstøa, (Flakstad):
–  Ryddet: Vestervika (Flakstad):

Meldte ryddeaksjoner:
Moskenes: Reinefjorden/Hamnøy fjæra, Kirkefjord, Kollhellarsanden, Stokkvika, Gravdalsbukta, Hell, Refsvika, Tindsfjæra, Hamnøy- Skagen, Glåpen,
Flakstad: Kvalvika, Storsandnes, Vareid, Justneset, Lillesandnes, Nusfjord-Nesland, Skagensand – Sørjord, Skjelfjorden (70 m), Vestre Skjelfjord, Rambergstrand, Sandneset, Myrland, Tjeldneset – Hornmoa,
Vestvågøy: Vestresand, Sandøya, Lyngedal, Høynes, Valbergsfjæra, Kvalvika/Pettvika, Vikstranda, Oppsåttet (Steinfjorden), Steinen (Steinfjorden), Rokkvika, Holsøya, Sandberg/Bergsøya, Åsengrova/under Ballstadheia, Nesjøya, Unstad, Løkta, Lilleeidet, Oluffjæra, Skokkelvika, Skreda-Sversvika (korset), Vikstranda, Varholmene (Vestresand), Rekstrand (Ballstad), Reistet (Eggum/Unstad), Uttakleiv, Toftan (mot Holsøya), Rokkvika, Eggum (strand), Vågan-Vik, Jektvika, Lyngedal, Ramberg (Nord-Borge), Valberg, Vika i Steinfjorden, Gjermesøya (kai), Kremmervika (kai), ved Skjærbrygga (kai), Leirvik/Ure (kai), Dal/kleiva, Jorda, Steinen/Kuøya i Stenfjorden,
Vågan: Lyngværøyene (unntatt Børøya og Lysøya), Rækvika, Kalle/Paradis, Brettesnes, Svinøya/Kuba, Laukvika Naturreservat, Finnvika/Tjeldbergvika, Badestranda mot Svolvær, Årstein m/øyer, Storvågan, Ørsnes, Risvær (Lille og store Engla, Heimeøya, Borteøya, Raven, Ravskjæran, Svinøya og Eholmen), Silsand stranda, Vaterfjord, Bufjorden (Laukvik), Nautøya- Åvikselva, Finnvika,

Hvem vinner kr 10 000,-?

Blant ryddelagene som deltar, blir det også trukket ut et lag som vinner kr 10.000,- Trekningen gjøres på høsten. Det er kun ryddelag som har levert statistikk over funn, som er med i trekningen. Aksjoner som er i regi av oss, er heller ikke med i trekningen. I tillegg må samlet ryddet avfall ha en minimumsvekt på 20 kg, eller aksjonen har ryddet større mengder små plastbiter. Organisasjoner og skoleklasser beholder premien selv hvis de vinner, mens privatpersoner og bedrifter må gi bort premien til en ideell organisasjon eller lag som har aktivitet i Lofoten. Det vil nok trolig komme en frist for når ryddeaksjonen må være gjennomført, for å bli med i trekningen.

Premien sponses av Toyota Nordvik, avd. Leknes og LAS.

Miljødirektoratet bidrar med midler til strandryddeprosjektet i Lofoten 2017! Tusen takk! 🙂

 

 

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet