8sep2015

Jernskrot-kampanje

Et av de områdene som var viktig for Lofotrådet var å ha fokus på er rydding og henting av jernskrot. Clean Up Lofoten fått midler fra Fylkesmannen i Nordland som blant annet går til dette prosjeket. Kampanjen er i samarbeid med miljøansvarlige i kommunene Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes. På grunn av tidsperspektiv og midler er vi nødt til å gjøre det i flere etapper. Første etappe blir innsamling.

For å vite hvor det er jern og metall som bør samles inn, er å finne på villfyllinger, dumpet tilfeldig eller hos privatpersoner som har mye. Til det trenger vi tips! Deretter vil det bli satt opp transport for å ta det metallet som er lett tilgjengelig. Litt avhengig av mengde og beliggenhet vil både direkte henting og bruk av oppsamlingsplasser bli benyttet. De tilfellene hvor det kreves større bruk av arbeidskraft og ressurser vil bli satt i en egen rapport, og gir grunnlaget for en ny søknad om midler for å rydde disse spesifikke og mer arbeidskrevende stedene. I kartleggingsprosessen må kostnadsbildet fremkomme.

Det har vært annonser i Lofotposten, og kommunene har fått materiell til distribusjon

Frist for tips er 21. september. Vi har utvidet fristen til 2.oktober.

Status: 36 tips for henting av jernskrot, og vi har akkurat tatt avspark for innhenting. Ved 3 av tipsene er det satt ut  container som skal fylles, det er Laupstad, Henningsvær og Årstein ved Digermulen. Deretter begynner vi henting i Moskenes og Flakstad med bil i uke 43.  I Vestvågøy og Vågan står det igjen noe befaring for vurdering om man må ha container eller lastebil – følg med, så kommer vi plutselig tilbake med mer informasjon.

Status: Det er kommer inn 72 tonn, så langt. Vi mangler noen innveiinger og et er par hentinger som er rett rundt hjørnet. Kampanjen er stengt for i år, og vi vil sluttføre tipsene som er kommet inn.

Resultat: Det ble til slutt 42 tips, som resulterte i 33 hentinger på til sammen 76 180 kg.
Noen av de som ikke her hentet leverte selv på miljøstasjonen, andre hadde avtalt annen transport, og noen trenger man mer tid på – slik at det kommer trolig en del 2 i 2016.

Tilfeller med villfyllinger hvor forurenser er kjent, omfattes ikke av gratis henting, da dette regnes som miljøkriminalitet.

Tips sender til den respektive kommunen.

Jernskrot_kampanje  Med støtte fra : fylkesmannen-i-Nordland

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet