13apr2018

Sammen – vårens «magiske» ord

«En tretvinnet tråd ryker ikke så fort*». Og sammen kan vi gjøre de utroligste ting – ved enighet blir vi kraftfulle! 1000-talls ryddere vil i år gå ut i kongerike Norge og rydde avfall. Gamle synder blir ikke som nye når holdninger skapes og adferd endres. Vi har fått ny kunnskap – en kunnskap som vi forstår. «I naturen finnes hverken belønning eller straff, bare konsekvenser» (Robert G. Ingersoll) og vi har skjønt at vi må gjøre grep! Nå må vi redde det vi kan – vi vil ha en ren natur!

Grasrot-fenomenet «strandrydding» har i år slått ut i full blomst. Hold Norge Rent har gjort en kjempejobb med å løfte problemstillingen, og Clean Up Lofoten har bidratt så godt vi har kunnet. Flere aktører har sluttet seg til og i år er også NRK med på laget med Planet Plast. Og mediedekning er viktig å for å nå frem. Jeg har ofte takket lokalavisene for at de var så dedikert i oppstarten av Strandryddeuka i Lofoten i 2011 – vi hadde neppe fått den oppslutningen uten den drahjelpen!

Felles mål!
Av alle globale trusler for fremtiden er vel kampen mot marin forsøpling den enkleste å være enige om. Den er synlig, håndgripelig og alle kan bidra! I Norge er målet å få kyst og vassdrag fri for forsøpling. Og hvordan vi skal gjøre det er å rydde, men også identifisere kildene slik at gode løsninger kan utbedres. Mye kan gjøres ved å rydde og endre holdninger, men skal man komme helt i mål så må også få på plass løsninger som fungerer. Og så gjenstår det også å få vite hvor rent vi skal ha det, men alle er enige om at det må bli renere (y).

Hva skjer i Lofoten nå fremover?
Clean Up Lofoten fikk 1,6 mill i øremerkede midler fra Miljødirektoratet til arbeidet med strand- og kystrydding av herreløst marint avfall. Dermed blir det strand- og kystryddekampanje i år også. Vi fikk også midler til rydding av utilgjengelige steder og motivasjonsmidler. Innen forebyggingstiltak så fortsetter vi arbeidet med å få på plass servicepunkt for renovasjon og offentlige toalett (2 per kommune) til sommeren, på utsatte pressområder. Vi merker at interessen rundt kartet med servicepunkter har økt, og har blant annet fått synlighet i Bobil og Caravan Magasinet (som ble gitt ut i april). Vi har også gitt ut informasjon til alle som eier fritidsbolig i Lofoten med informasjon spesielt til den delen som driver med utleie, i samarbeid med Destinasjon Lofoten.  Og det kan selvsagt komme mer;-)

Ny på laget!
Vi har med andre ord hendene fulle, ja faktisk så fulle at vi har måttet forsterke bemanningen med en prosjektkoordinator! Vi er så heldige å ha fått Marit Gressetvold med på laget i år. Hun skal bistå med gjennomføring av strand-og kystryddekampanjen og rydding på utilgjengelige steder primært. Monica er fortsatt prosjektleder for Clean Up Lofoten, men skal også ta seg av noen andre oppgaver fremover.

Støtt oss gjerne:
Synes du vi gjør en god jobb så blir vi glad for bidrag til «frie midler». Det er midler som vi kan bruke «fritt» som f.eks til brosjyren som gikk ut til alle som eier fritidsbolig i Lofoten. Jo mer vi kan gjøre, jo renere blir der!!

 

 

God helg!

Hilsen Prosjektleder’n

 

 

*Fork. 4.12.

 

 

 

 

 

 

 

 

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet