15mar2019

Samling i bånn av Maslows pyramide!?

Norge er verdens 7. rikeste land og vi har en kjøpekraft som gjør at mange unner seg litt ekstra, både titt og ofte.

Da blir det litt fjernt å se for seg en situasjon hvor det kan bli vanskelig å få tak i mat, når kjøleskapet i dag er fullt av mat.  Men saken er den at vi står ovenfor utfordringer som blant annet klimaendringer som gir ekstremvær med nedbør og tørke,  og som påvirker landbruket. Bærhøsten kan også slå feil når insektene dør ut og hindrer pollinering. I havet sliter fisken på grunn av varmere og surere havvann, og mikro-/nanoplast er spredd over hele kloden.

Hele næringskjeder knaker som et hus i Lofotstorm med orkan i kasta – mens vi trygler om at han må stå han av…

Og midt oppi dette sitter du og jeg!
Og vi kan mene, synes og tenke så mye vi vil om myndigheter, bransjer og medborgere  – men det SKJER faktisk ingenting før vi reiser oss opp for å gjør noe selv.

Nederst i Maslows behovshierarki så står «fysiologiske behov», det er behov for å stille sult og tørst, og få en god natts søvn. Tett fulgt av nivå to som er behov for «trygghet», det gjelder både å være trygg i eget hus, men også trygghet om man har man har en jobb å gå til i morgen – og mat på bordet også neste uke. Det hjelper lite med ny mobil og det siste innen dataspill, om vi går sultne til sengs!  Ei heller med selvrealisering og flest Snapchat’s.

Vi håper at disse dystre spådommene skal bli gjort til skamme. For vi må ta et steg i tro – i tro på at dette skal vi klare.  Det nytter ikke å sitte stille og tenke at det går over av seg selv.

HÅP – det får vi av det engasjementet som vises ved rydding og endring i forbrukeradferd. HÅP – det får vi av tilliten som er vist oss av Miljødirektoratet og Handelens Miljøfond. Med midler for 2019 – kan vi jobbe videre med det vi gjør!

Vi går motiverte på jobb, fordi vi har tror på at det vi gjør nytter!

Som en del av en avfallsbransje får vi bidra til materialgjenvinning som sparer «jomfruelig» råstoff inkl. sjeldne metaller fra  «urban mining»  Kildesortering er veien å gå for å få dette til, det betyr at for å få dette til er vi avhengige av deg, enten du er på jobb eller hjemme. Vi er også med på å tilrettelegge for at avfallet IKKE kommer på avveie i utgangspunktet. Avfallsbransjen tar også for seg avfallsminimering (avfallspryamiden) og sirkulær økonomi.

Gjennom Clean Up Lofoten har vi også fått bidra til å rydde eierløst avfall som allerede har kommet på avveie – i 2018 fikk vi lagt til rette både for rydding av marint avfall og jernskrot i Lofoten!

Men vi kommer ikke langt hvis ikke du er med å gjør det du kan!

Hvorfor skal vi gjør dette?

«For fisken i havet»! – at også 4. generasjon etter oss skal få nyte godt av det mangfoldet som vi ennå har per i dag.

Det er bedre å ha prøvd og tapt, enn ikke prøvd i det hele tatt – og det er jo faktisk et håp om at vi skal vinne denne kampen.

Sammen er vi sterke!  Det engasjementet dere viser – inspirerer oss – og vi håper vi kan inspirere videre!

 

Monica

 

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet