2apr2019

Rydding av Kvalvika og Vestervika – kr 25 000,- per stk.

Disse strendene er besøkt av et enormt antall turister og turgåere. Det er også to strender hvor mye avfall kommer i land. Derfor mener vi at det er viktig med forebyggende rydding. Velmenende turister og turgåere begynner gjerne å rydde sammen avfall i hauger når det er mye avfall å ta av, men det er viktig at når man først skal rydde, må man få avfallet pakket i sekker og sikre av avfallet blir fjernet. Hvis hauger med avfall blir liggende, er det så lett at det også blir lagt eget turavfall på toppen, og da får vi en forsøplings-situasjon.

Derfor utlyser vi også i år motivasjonsmidler for ryddelag som vil ta ansvar for at disse stedene blir ryddet på våren. Kr 25 000,- for hver strand.

Vi søker primært etter skoleklasser, lag og foreninger, men hadde også en russegruppe i fjor.

Ryddingen må gjennomføres første del av mai, og avfallet må registreres. Avfallet vil bli hentet i slutten av mai eller første uka i juni, og det er Naturbruk linja ved Vest-Lofoten VGS som står for uthenting av det rydda avfallet.

Kriterier for å søke:

Lag og foreninger, samt skoleklasser med lærere/russegrupper kan søke midler, forutsatt at de har minimum 15 «voksne» ryddere med på ryddingen.  Avfallet som ryddes skal også registreres og legges i kubikksekker, som blir henta i ettertid.

Med i søknaden må det også skrives når man planlegger å rydde (dato), gjerne med en dato for plan B, hvis været skulle slå seg helt vrangt.  Hvilken strand man ønsker å rydde. Det er erfaringsvis en del avfall der, så det må påregnes noen timer med rydding, men jo flere man er – jo fortere går det!

Antall ryddere vil være med å avgjøre hvem som får oppdraget.

Søknad sendes Clean Up Lofoten

Frist for så søke:  i løpet av 23. april

Antall søkere: 10 stk

Det var god interesse og flere gode tiltak.

De som ble valgt ut er:

Kvalvika: Gravdal IL Fotball – som ønsker å benytte midlene til bygging av klubbhus.

Vestervika: Flakstad Idrettslag – der midlene går til diverse i idrettslaget.

Disse ble valgt fordi de hadde flest voksne med og midlene går tilbake til tiltak i lokalsamfunnet.

Rydding vil skje helgen 11-12. mai.

 

Tiltaket gjennomføres med støtte fra:

 

 

 

 

 

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet