22des2021

Rydderesultatet for 2021, er langt!

Det nærmer seg jul – og ryddingen av marint avfall for i år er avsluttet, både i regi av oss og av de frivillige som har bidratt. Til sammen er det ryddet og klarert over 360 km gjennom programmet Rydd Norge Nordland (Handelens Miljøfond), og 115 km av frivillige (Miljødirektoratet) – til sammen blir det en 475 km lang distanse.  Vi er litt usikre på hvor lang hele strekningen i våre kommuner er, men ett tall fra 2009 er på 2262 km (SSB), for Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan (hvis noen kan verifisere eller korrigere tallet blir vi glad for det) Forutsatt at tallet er korrekt, er faktisk 21% av kystlinja ryddet og klarert! Og det bør alle ryddere være ekstra stolte av i år!  Til sammenligning er 2018 det året (historisk sett) hvor man hadde lengst rydding, med 200 km.

Klarert distanse: Ettersom vi i år har fått lov å rydde sammenhengende, har vi  også områder hvor det ikke går an å gå i land, som der fjellveggen går rett ned i havet, hvor det ikke legger seg avfall (som på et skjær) eller HMS’n tilsier at det ikke er forsvarlig (men da er det også svært lite/ingenting avfall å se fra båt så nært opptil land som man kan kjøre. (Dette gjelder yttersida av Lofotodden).

Det som er ekstra gledelig er avfallsmengden ikke har økt proporsjonalt med distansen som er ryddet, for det er KUN 57 tonn marint avfall som er veid inn, når kystlinja er ryddet.  I 2019 hadde vi også 57,6 tonn, men mye færre antall meter. Dette tyder på at ryddearbeidet nytter og at det akkumuleres mindre nytt avfall. Dette er i tråd med resultatene vi fant i Lofotanalysen, som ble utført av Salt og publisert i 2020. Siden den gang har vi maaange nye data vi kunne tenkt oss å forske litt i…. 🙂 Faktisk er det over 138 000 enheter som er ryddet bare i år!

Det er forresten 88 ryddeaksjoner som er gjort i regi av hovedsakelig frivillige, + 2 fra nabokommuner, til sammen 90 stykker. Det inkl. rydding av Bakjordsøyene i regi av oss med Midler fra Miljødirektoratet. Henholdsvis 517 +6 ryddere har vært med og bidratt til at over 21000 enheter er ryddet!

Proffrydderne ryddet de tildelte områdene i Rydd Norge Nordland, Lofoten, og følgende steder ble dermed ryddet:

  • Lofotodden Nasjonalpark og Lofoten naturreservat
  • Nappstraumen
  • Horndalen, ved Vikten
  • Eggum
  • Borgvær
  • Årrstranda, Gimsøy
  • Gimsøystraumen (Smorten – Valberg, og øyene utenfor)

Nå skal i gå i «dybden» og lage en rapport over funnene tilsvarende det vi har gjort tidligere år, så kommer det en større rapport på nyåret!

Vi ønsker alle ryddere, følgere og ellers alle som bryr seg om natur og miljø, en riktig god jul – takk for innsatsen du gjør, du er en forskjell!

Vi takker til alle som har bidratt, og spesielt vår leverandør Aqua Lofoten Coast Adventure, som har fraktet oss dit «ingen skulle tru at nokon kunne rydde» når vi har måtte vært i båt, og ikke kunnet komme frem til fots.

Vi takker også til Miljødirektoratet og til Handelens Miljøfond, som har hatt troa på oss. Arbeidet vi har gjort (proffrydding) og legger til rette for (frivillige) er gjennomført med midler fra henholdsvis Handelens Miljøfond og Miljødirektoratet. Dette har ikke vært mulig uten dere!

Hilsen

Prosjektleder’n

 

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet