21apr2021

Rydd Norge Nordland – område Lofoten

Lofoten Avfallsselskap fikk anbudet på rydding av marint avfall i vår region. Ryddeprogrammet er i regi av Handelens Miljøfond har som mål å rydde minst 40% av ytre kyst i Norge og Svalbard, samt prioriterte vassdrag, i løpet av 3 år. rydde.

Vi planlegger oppstart i starten av mai, og håper at snøbygene da er ferdig for i år.

Adkomst til ryddestedene vil være både til fots og ved RIB – og som underleverandør har vi med oss Aqua Lofoten Coast Adventure som frakter oss over det våte element. Avfallet blir hentet i ettertid, når rydding er ferdig. Unntaket er Kvalvika, Vestervika og Bunesstranda

Rydd Norge programmet er annerledes enn tidligere rydding da det har større krav til dokumentasjon på utført rydding, og for at vi må holde på til oppdraget er løst. Tidligere har vi ryddet det antallet turer som har blitt utdelt.

Områdene som blir ryddet gjennom Rydd Norge er:

Lofotodden Nasjonalpark inkl. Kvalvika, og Lofotodden naturreservat, Horndalen, Nappstraumen på Flakstadstida, Borgværet naturreservat, deler av Gimsøystraumen og Årrvika på Gimsøya, samt Unstad-Eggum. Det innebærer også en del rydding på land fra Skokkelvika til Smorten.  Og rydding skje etter de grenser som er skissert i anbudet, og er hovedsaklig de stedene som frivillige vanligvis ikke rydder.  To av områdene er naturreservat og vil da ikke bli ryddet før etter 31. juli.

Planen er å benytte 2 team til ryddingen – og ryddingen vil pågå frem til fellesferien, bortsett fra ryddingen i naturreservatet.

Prioritering:

  • Kvalvika, Vestervika og Bunesstranda – ryddes tidlig før turistene kommer
  • Gimsøystraumen og Årrvika fordi det er en fordel å rydde før vegetasjonen gror til.

Status 2021: Ryddingen er ferdigstilt for året, og resultatet ble nesten 40 tonn avfall ryddet, fordelt på 407 m3-sekker – og så er det noen ting som ikke passer i sekk også, som en bøye på nesten 3 tonn. Det er nok den tyngste gjenstanden vi har ryddet i hele Clean Up Lofotens historie.

Strekningen som er ryddet og klarerte er på 360 444 meter.  Den andelen som er klarert, er steder med berg rett ned i havet og der det ikke er noen steder å gå i land. Vi har bittelitt som må fullføres i 2022, i Lofotodden nasjonalpark- men vi er så og si ferdig.

Fantastisk innsats av rydderne som har vært ute i fjæra på fremkommelig og nesten ikke fremkommelige steder, til vår samarbeidspartner Aqua Lofoten Coast Adventure, som har har fraktet rydderen både til steder der «ingen skulle tru at nokon kunne rydde» og steder som er mer gjestmilde. Takk også til Kystvakten som tro til med henting der vårt utstyr kom til kort – og det siste måtte vi fly inn med helikopter.

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet