21apr2021

Rydd Norge Nordland – område Lofoten

Lofoten Avfallsselskap fikk anbudet på rydding av marint avfall i vår region. Ryddeprogrammet er i regi av Handelens Miljøfond har som mål å rydde minst 40% av ytre kyst i Norge og Svalbard, samt prioriterte vassdrag, i løpet av 3 år. rydde.

Vi planlegger oppstart i starten av mai, og håper at snøbygene da er ferdig for i år.

Adkomst til ryddestedene vil være både til fots og ved RIB – og som underleverandør har vi med oss Aqua Lofoten Coast Adventure som frakter oss over det våte element. Avfallet blir hentet i ettertid, når rydding er ferdig. Unntaket er Kvalvika, Vestervika og Bunesstranda

Rydd Norge programmet er annerledes enn tidligere rydding da det har større krav til dokumentasjon på utført rydding, og for at vi må holde på til oppdraget er løst. Tidligere har vi ryddet det antallet turer som har blitt utdelt.

Områdene som blir ryddet gjennom Rydd Norge er:

Lofotodden Nasjonalpark inkl. Kvalvika, og Lofotodden naturreservat, Horndalen, Nappstraumen på Flakstadstida, Borgværet naturreservat, deler av Gimsøystraumen og Årrvika på Gimsøya, samt Unstad-Eggum. Det innebærer også en del rydding på land fra Skokkelvika til Smorten.  Og rydding skje etter de grenser som er skissert i anbudet, og er hovedsaklig de stedene som frivillige vanligvis ikke rydder.  To av områdene er naturreservat og vil da ikke bli ryddet før etter 31. juli.

Planen er å benytte 2 team til ryddingen – og ryddingen vil pågå frem til fellesferien, bortsett fra ryddingen i naturreservatet.

Prioritering:

  • Kvalvika, Vestervika og Bunesstranda – ryddes tidlig før turistene kommer
  • Gimsøystraumen og Årrvika fordi det er en fordel å rydde før vegetasjonen gror til.

 

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet