3nov2023

Prosjektet Clean Up Lofoten avsluttes!

Så kom det til en ende, dette flotte prosjektet også. Jeg må si flott, selv om det absolutt ikke er flott at det har vært mye avfall på avveie.

Utekontor i felt med jakt på historisk avfall som har kommet fra fjern og nær, med adkomst til ryddesteder «til lands og til vanns -og i lufta med» hentyder til at dette har vært et eventyr å være prosjektleder på. I tillegg til masse arbeid (for det har et også vært), har det vært gode menneskemøter og naturopplevelser.

Det har vært mange høydepunkt, men også kjipe pasninger som man i ettertid kan si man ble en erfaring rikere av. Det har vært et privilegium å være prosjektleder innenfor et felt som var helt i oppstartsfasen da vi begynte. Det å se hvordan «bevegelsen» vokste fra noen få, til det ble midler på borde å søke på og til det det er i dag – det viser meg at alt er mulig!

Det mest gledelige er at arbeidet har gitt resultater, det har blitt renere langs vår kystlinje og over 404 tonn er ryddet opp. For meg personlig smakte det også ekstra godt folkeforskningsdataene som er samlet inn, holdt mål til forskerkvalitet, og vi kunne dokumentere at arbeidet virket.

Hva nå?

Forutsatt at det finnes en refusjonsordning der Lofoten Avfallsselskap i fremtiden kan søke refusjon for utlegg til mottak av marint avfall og hentekostnader, blir det fortsatt mulig å rydde marint avfall som frivillig og levere gratis til oss.  Handelens Miljøfond fortsetter også med Rydd Norge-programmet i Lofoten, og ny aktør vil komme hit og rydde – hvis jeg er heldig blir jeg kanskje invitert med på en ryddetur!

Ettersom det er prosjektet som er avsluttet, vil Clean Up Lofoten som merke navn fortsatt bestå. Også facebooksiden blir videreført.

Bakgrunnen for beslutningen

Bakgrunn for beslutningen er totalvurdering av at Lofoten faktisk fremstår renere med vesentlig mindre marin forsøpling, og at en stor del av området er underlagt Rydd Norge-programmet i regi av Handelens Miljøfond. I tillegg går en del av registreringene i dag direkte gjennom app-løsningen Rydde og som driftes av Marfo. Prosjektet ble startet i 2015 og skulle vare i 5+5 år – nå avsluttes det et år før tiden.

Tusen takk!
På vegne av LAS benytter jeg anledningen til å takke alle samarbeidspartner og alle som har bidratt til rydding og dialog med tanke på forebygging i årene prosjektet har vart, herunder også de miljøansvarlige i de respektive eierkommunene. En stor takk også til alle som har hatt troa på oss og bistått med økonomiske midler slik at prosjektet har vært mulig.

Mvh
Prosjektleder’n
Monica Kleffelgård Hartviksen

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet