Om oss

Clean Up Lofoten
Prosjektet eies og drives av Lofoten Avfallsselskap IKS, og Lofotrådet er medeier.

Prosjektledelse
Prosjektledelsen består av Monica Kleffelgård Hartviksen og Marit Gressetvold fra Lofoten Avfallsselskap IKS. Monica er prosjektleder for Clean Up Lofoten, og Marit er koordinator på prosjektene, og vil ha den daglige oppfølgingen av tiltakene som omfatter marint avfall ++ .

Monica har en bachelor innen «markedsføring, internasjonalisering og ledelse» fra NMH/BI, håndterer det grafiske arbeidet og har erfaring med prosjektledelse. Monica har vært i avfallsbransjen siden 2009, og kom fra reiselivsbransjen.

Marit har en bachelor i biologi fra Universitetet i Nordland og master i naturressursforvaltning fra NTNU. Hun har en variert arbeidserfaring, blant annet innen offentlig forvaltning og saksbehandling på kommunalt nivå og på fylkesnivå.

Som fødselshjelper til prosjektet Clean Up Lofoten, var Promo Norge ved Jan Ivar Rødli en viktig brikke. Jan Ivar er opptatt av miljøet og selskapet har bidratt med kompetanse og innsalg til partnere, som har gitt viktige «frie» midler (ikke øremerkede) som har gitt oss litt handlefrihet og fleksibilitet hva tiltak angår. Promo Norge blir med videre på veien som strategiske partnere.

Målsetning
Clean Up Lofoten skal være et «paraplyprosjekt» med mange forskjellige tiltak for å få slutt på den andelen av forsøplingen som oppstår lokalt, i tillegg til rydding av kystlinja for marint avfall.

Gjennom arbeidet med strandrydding og registrering av funn ser vi at det er mange kilder, noen langreiste og noen kortreiste.  Det er forskjellige løsninger for å hindre at forsøpling oppstår; holdninger må endres, kunnskapen økes, løsninger utbedres, rutiner lages og løsøre sikres bedre i vær og vind, og prosjektets fokus blir å være motivator og koordinator for å få dette til.

Finansiering
Vi fikk god starthjelp gjennom midler fra Fylkesmannen i Nordland, til både administrative og kommunikative oppgaver (blant annet denne nettsiden), samt operative midler øremerket prosjekter. Vi har også fått midler til ulike prosjekter gjennom Miljødirektoratet, samt at midlene som våre partnere bidrar med gir oss litt frie midler til å bruke der vi mener det trengs på prosjekter som faller utenom andre støtteodninger.

Tidshorisont
Tidsplanen for prosjektet var i utgangspunktet ca. 5 år, med en oppstart sommeren 2015. Styret til Lofoten Avfallsselskap IKS vedtok å forlenge prosjektet i ytterligere fem år.

 

Her er også et par omtaler/reportasjer fra Lofotposten :

Lanserer Clean Up Lofoten – 15.05.2015

Vi må nå hver lofoting – 28.06.2015

Samleside til Lofotposten

 

Etablert med støtte fra:

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet