Om oss

Clean Up Lofoten
Prosjektet er et samarbeid mellom Lofoten Avfallsselskap og Promo Norge, og med Lofotrådet som samarbeidspartner.

Prosjektledelse
Prosjektledelsen består av Monica Kleffelgård Hartviksen fra Lofoten Avfallsselskap (leder) og Jan Ivar Rødli fra Promo Norge. Monica er prosjektleder for Strandryddeuka og er styremedlem i Hold Norge Rent, og vil ha hovedansvaret for det «ryddefaglige» og koordineringen.

Jan Ivar er kommunikasjons/mediarådgiver og har lang erfaring innen markedsføring, kommunikasjon og salg. Han vil ha ansvar for «partnere» og pakketering til næringsliv og organisasjoner.

Lofoten Avfallsselskap IKS og Lofotrådet står som eier av prosjektet.

Målsetning
Clean Up Lofoten skal være et «paraplyprosjekt» med mange forskjellige tiltak for å få slutt på den andelen av forsøplingen som oppstår lokalt, i tillegg til rydding av kystlinja for marint avfall.

Gjennom arbeidet med strandrydding og registrering av funn ser vi at det er mange kilder, noen langreiste og noen kortreiste.  Det er forskjellige løsninger for å hindre at forsøpling oppstår; holdninger må endres, kunnskapen økes, løsninger utbedres, rutiner lages og løsøre sikres bedre i vær og vind, og prosjektets fokus blir å være motivator og koordinator for å få dette til.

Finansiering
Vi fikk god starthjelp gjennom midler fra Fylkesmannen i Nordland, til både administrative og kommunikative oppgaver (blant annet denne nettsiden), samt operative midler øremerket prosjekter. Vi har også fått midler til ulike prosjekter gjennom Miljødirektoratet, samt at midlene som våre partnere bidrar med gir oss litt frie midler til å bruke der vi mener det trengs på prosjekter som faller utenom andre støtteodninger.

Tidshorisont
Tidsplanen for prosjektet er ca 5 år, med en oppstart sommeren 2015 håper vi å være i havn i 2020.

Her er også et par omtaler/reportasjer fra Lofotposten :

Lanserer Clean Up Lofoten – 15.05.2015

Vi må nå hver lofoting – 28.06.2015

Samleside til Lofotposten

 

Etablert med støtte fra:

CUL-partnere som støtter arbeidet: