26okt2015

Miljøengasjementet i Lofoten

Akkurat nå avslutter vi gratis mottak av marint avfall for i år! Med melis på toppene og kjøpesenter som ALLEREDE har satt ut juletrær klar til pynting setter i vi strek for rydding av marint avfall for 2015. Den siste statistikken er inne, og på excelarket lyser blant annet tallet 767! Det er antallet personer som har deltatt i år. Nå er ikke det nødvendigvis unike registrerte ryddere, for noen har deltatt på flere forskjellige ryddeaksjoner og har dermed blitt tellet flere ganger. Likevel synes jeg dette fortjener et WOW, for jeg ER imponert!

I Lofoten og strandryddesammenheng er dette ny rekord. I «toppåret» 2012 var det 742 stykker som deltok, men det skyldes stormfloa under stormen Berit brakte med seg så mye på land overalt. Vi har altså gått forbi i år, selv om de siste ryddeaksjonene var ekstraryddinger i regi av LAS. Det siste skjemaet er rykende fersk inne på min mail, og til sammen har disse 767 personene ryddet over 33927 artikler, som gir et snitt på 45,7 artikler pr person. Det er det antall artikler som er tellet, men i virkeligheten er det nok mange flere for ikke alle typer artikler blir registrer. Ryddearket har ulike kategorier, og begrensinger på plastbiter og isoporbiter under 10 cm – fordi tallet under vil bli så uendelig stort at jeg tror ikke utbredelsen ville ha gitt noe mer riktig indikasjon, da hovedhensikten er å finne kildene til avfall.

Og apropos registrering…… funnene av isopor over 10 cm utgjør 19,1% av alle funn som er meldt inn!
Og hvor er da kildene til isopor på avveie? Husk at en isoporartikkel kan bli til svært mange mindre biter – bare det blir liggende litt….(forlenge)

Tips til oss er at isopor brukes som flyteelement i flytebrygger, mye i bygg og anlegg, samt fiskekasser (med de er ganske tynne, så de er lett å kjenne igjen). Det som er brukt i oppdrettsindustri sitter fast inne i mærene, og kan ikke løsne på den måten og er derfor ikke kilde til denne sammenheng. Har du andre forslag, ta gjerne kontakt.

På en god 2. plass kommer korte taustumper (under 50 cm) som utgjør 13% av artiklene – og det kommer vel trolig fra fiskeriaktivitet. Også drikkeflasker i plast, med design som gjenkjennes som at det selges i Norge, kommer høyt opp, med 6% av totalen.  I 2014 utgjorde disse andelene henholdsvis 10,3%, 8,8% og 6,7%

Den første kartleggingsrapporten har også kommet inn, der vi har sett på en sammenhengende strekningen – og ja, det var noen interessante ting som kom frem her – men det skal vi kommentere en annen gang!

Nå blir det rapportskriving og dypdykk i materialet – jeg gleder meg:-)

Mens du venter, kan du se rapportene fra tidligere år.

Monica

Toppbildet: Elever fra Lofoten Folkehøyskole i Kabelvåg, som har stilt som mannskap til rydding på Lyngværsøyene. De har også et eget prosjekt som tar for seg «søppel i havet».

Bilder under, viser isopor av den større typen, og litt til:-)

IMG_1530 DSC_0058 IMG_2948

 

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet