Lofotodden Nasjonalpark

Fra Lofotodden nasjonalpark sin facebookside:
«Lofotodden nasjonalpark, som ligger i Moskenes og Flakstad kommuner, ble vedtatt opprettet 22. juni 2018 og er Norges nyeste nasjonalpark. Lofotodden har et areal på 99 kvadratkilometer (86 km2 landareal og 13 km2 sjøareal), og ligger i sin helhet på Moskenesøya vest i Lofoten. Formålet med nasjonalparken er å bevare et stort naturområde som inneholder et særegent naturmangfold med særlig vekt på landskap uten tyngre naturinngrep, naturtyper, arter og geologiske forekomster.»

Clean up Lofoten har en god dialog med nasjonalparken når det gjelder utilgjengelige områder på yttersida i Moskenes og Flakstad som er særlig utsatt for marin forsøpling, og nasjonalparken har også bistått blant annet til henting av avfall på yttersida.

Mer informasjon om Lofotodden nasjonalpark finner du her.

 

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet