11apr2019

Lofotanalysen -et samarbeid med SALT

Takket være supert innsats fra alle ryddere som har registrert hva de har ryddet – har vi for Lofoten et ganske unikt datasett med funn over flere år, med en begrenset geografisk område og vekt informasjon på mange ryddested. Dette kan gi oss verdifull informasjon om trender og tendenser – og ikke minst så er det viktig å få sjekket dette opp mot været. I fjor sommer var det mindre avfall som kom inn, men i år – etter flere stormer – meldes det om mye enkelte steder! Så får vi se ved årets slutt hva resultatet blir i år.

Datamaterialet vi har vil bearbeides inn en fil som kan analyseres av en dyktig statistikker i SALT. Vi vil kunne se etter trender og sammenhenger i et mye større omfang, enn den «enkle» statistikken som vi har i våre rapporter. Det viktigste er likevel å få svar på om våre indikasjoner stemmer:  har mengden marint avfall har gått ned!

Det blir også spennende å arbeide i prosjekt sammen med SALT som har bygd opp betydelig kompetanse innenfor fagfeltet marint avfall.

 

Prosjektet støttes av:

 

 

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet