LAS Lofoten

Lofoten Avfallsselskap IKS eies av de fire kommunen Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan. Selskapet har siden 2011 engasjert seg i arbeidet mot forsøpling, først og fremst marint avfall som er å finne langs kysten vår, men etter hvert ble ideen Clean Up Lofoten født, og med gode samarbeidspartnere har det blitt en realitet.

Selskapet har stått bak Strandryddeuka fra 2011 til 2015 og har bygd seg opp kompetanse på hva marint avfall består av, hvor det kommer i land og med et fokus på registrering for å finne kildene og få slutt på forsøplingen. I 2015 ble engasjementet også utvidet til å gjelde Celan Up Lofoten. Selskapet er også representert i styret til Hold Norge Rent.

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet