10aug2016

Kystkartlegging 2016

Vi ønsker å videreføre arbeidet med kartlegging av kystlinja i Lofoten også i 2016. Det er mange ryddeaksjoner gjennomført allerede i år, og tonnene renner inn. Vi har 30 tonn plukket avfall, og mer skal ryddes. Men spørsmålet er om vi får ryddet bort det meste, eller om der er flere «hotspots» , vet vi ennå ikke nok om.

I fjor fikk vi noen flotte og detaljerte rapporter inn etter kartleggingen, og vi ønsker å videreføre det arbeidet da vi mener det er viktig for effekt opprydding på sikt, samt å anslå hvor mye marint avfall som havner på våre strender.

Vi søker derfor deg som er miljøengasjert og som liker å ferdes i flosona i Moskenes/Flakstad/Vestvågøy/Vågan!
Vi lyser ut 2 engasjement/honorar à kr 5000,- (Det ene
Så når du likevel er på tur, kan du notere og ta litt bilder underveis – så er dette med å gi oss viktig informasjon og dermed være et viktig bidrag i arbeidet med å få et rent Lofoten.

Søknadsfrist er 31. august. Kun 1 søker.
June Grønseth/Kyrre Pettersen, kartleggingsområde: Sandsøy, Kalvsøy, Lyngøya og Knutsøya

Etter utvidet søknadsfrist (15.sept) kom det inn ytterligere 3 søkere;

Bjørn Harald Brenna, kartleggingsområde: Myrland forbi Napp og mot Andopen med endepunkt ca Storbåthellaren
Mia Hammer, kartleggingsområde: Holsøya – Mortsund
Skrova skole v/ Mona Sjåvik, kartleggingsområde: Skrova ++

I søknaden må du fortelle hvorfor du/dere vil gjøre dette arbeidet, og hvilken sammenhengende strekning du/dere vil kartlegge. Resultatet skrives i en rapport som leveres etter endt kartlegging, og med frist 15.november. Vi ønsker oss primært nye strekninger, og ikke de som ble dekket i 2015.

Har du spørsmål, ta kontakt med prosjektleder eller ring 76 06 40 30

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet