10okt2017

Koordinering opp mot reiselivet

Clean Up Lofoten/Lofoten Avfallsselskap IKS skal være en koordinator opp mot reiselivet hva avfallshåndtering og septikktømming angår.
Prosjektleder vil være Frank Johansen, og mer informasjon om prosjektet vil komme etterhvert.

I de to siste årene har økning i turisttrafikken skapt enkelte pressområder, som igjen har gitt negativ publisitet. At Lofoten er underveis for å løse denne problematikken og at det meste av Lofoten er rent, har ikke fått like mye dekning. Les blogginnlegget som hadde over 1450 sidevisninger på noen dager, og som er mye i vår skala på denne nettsiden.

Clean Up Lofoten har bidratt mot reiselivet tidligere, med både informasjonskart over bobiltømmesteder og avfallscontainere (som forøvrig har hatt over 2000 sidevisninger p.t.) , og informasjon til eiere av fritidsbolig.

Men hvem er nå egentlig denne turisten? Det er kanskje flere som regnes som turister, enn man tror. I følge Tom Granseth og definisjoner på SSB.no så regnes en turistreise* som:

  •  … reise til og opphold på 1) steder som er utenfor det området hvor den reisende til vanlig ferdes, og
  • hvor 2) reisen er sammenhengende og har varighet på under ett år.

Turistreiser er altså mer enn feriereiser. Reiser i forbindelse med arbeid, for eksempel på kurs, konferanser eller seminarer utenfor ordinært arbeidssted, er også turisme. Som definisjonen viser, er det heller ikke nødvendig å ha overnatting borte fra hjemmet for å være turist. En person på dagstur kan altså, under visse omstendigheter, også være turist, og glem for all del ikke den gruppen som bor hos «venner og kjente». Ulike turistgrupper har derimot ulike reisemønster, og derfor er også behovet for de ulike fasilitetene også forskjellig.  F.eks så vil trolig ikke en hotellgjest ha samme behovet for en avfallshåndtering som en reisende med bobil som har husholdning i bilen.

*Det er selvsagt også noen unntak; Reiser i forbindelse med sykehusopphold foreskrevet av lege, og utplasserte militære styrker, diplomater og ambassadepersonell er ikke turister. Heller ikke personer som krysser landegrenser på veg til og fra arbeid, nomader og flyktninger, besetning på fly/tog som krysser grenser, samt transittpassasjerer.

 

Prosjektstatus:
Kommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan har valgt ut to steder hvor de mener det er prekært behov for fasiliteter. Toalettløsningen har vært på anbud, og det er nå valgt en leverandør. Nordland Fylkeskommune har bevilget midler for delfinansiering av løsningen, slik at nå blir toalett satt i bestilling.
 

 

 

 

 

CUL-partnere som støtter arbeidet: