10okt2017

Økt kapasitet på antall toalett og restavfallscontainere

Clean Up Lofoten/Lofoten Avfallsselskap IKS skal være en koordinator opp mot reiselivet hva avfallshåndtering og septikktømming (toalett) angår, for Lofotkommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan. Prosjektleder vil være Frank Johansen.

I de to siste årene har økning i turisttrafikken skapt enkelte pressområder, som igjen har gitt negativ publisitet. At Lofoten er underveis for å løse denne problematikken og at det meste av Lofoten er rent, har ikke fått like mye dekning. Les blogginnlegget som hadde over 1450 sidevisninger på noen dager, og som er mye i vår skala på denne nettsiden.

Clean Up Lofoten har bidratt mot reiselivet tidligere, med både informasjonskart over bobiltømmesteder og avfallscontainere (som forøvrig har hatt over 2000 sidevisninger p.t.) , og informasjon til eiere av fritidsbolig.

Men hvem er nå egentlig denne turisten? Det er kanskje flere som regnes som turister, enn man tror. I følge Tom Granseth og definisjoner på SSB.no så regnes en turistreise* som:

  •  … reise til og opphold på 1) steder som er utenfor det området hvor den reisende til vanlig ferdes, og
  • hvor 2) reisen er sammenhengende og har varighet på under ett år.

Turistreiser er altså mer enn feriereiser. Reiser i forbindelse med arbeid, for eksempel på kurs, konferanser eller seminarer utenfor ordinært arbeidssted, er også turisme. Som definisjonen viser, er det heller ikke nødvendig å ha overnatting borte fra hjemmet for å være turist. En person på dagstur kan altså, under visse omstendigheter, også være turist, og glem for all del ikke den gruppen som bor hos «venner og kjente». Ulike turistgrupper har derimot ulike reisemønster, og derfor er også behovet for de ulike fasilitetene også forskjellig.  F.eks så vil trolig ikke en hotellgjest ha samme behovet for en avfallshåndtering som en reisende med bobil som har husholdning i bilen.

*Det er selvsagt også noen unntak; Reiser i forbindelse med sykehusopphold foreskrevet av lege, og utplasserte militære styrker, diplomater og ambassadepersonell er ikke turister. Heller ikke personer som krysser landegrenser på veg til og fra arbeid, nomader og flyktninger, besetning på fly/tog som krysser grenser, samt transittpassasjerer.

Prosjektstatus:
Kommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan har valgt ut to steder hvor de mener det er prekært behov for fasiliteter. Toalettløsningen har vært på anbud, og det er nå valgt en leverandør. Nordland Fylkeskommune har bevilget midler for delfinansiering av løsningen, slik at nå blir toalett satt i bestilling.

Stedene som er valg:

Vågan: Rørvikstranda og Badestranda under fjellet
Vestvågøy: Unstad, Klokkervika (kun toalett) på Gravdal og Hauklandstrand (kun restavfall)
Flakstad: parkeringsplassen i Torsfjorden og på Ramberg
Moskenes: Sørvågen og på Å ( ikke nøyaktig bestemt )

På alle toalettene ( unntatt i Moskenes ) blir all energi hentet fra solcellepaneler som er plassert på taket av toalettene. Hvert toaletthus består av to toalettrom hvor ett et tilpasset handicap. Disse toalettene er beregnet på å holdes åpne på sommeren, men de er forberedt for vinteråpnet, med isolasjon og nødvendige varmekabler. I tilknytning til toalettene blir det de fleste stedene nedgravde containere for avfallhåndtering. Disse har en kapasitet på ca 5 m3 før de må tømmes.

Det første toalettet på Unstad ble høytidelig åpnet av ordfører Remi Solberg. På grunn av leveringstid blir de øvrige utplassert og åpnet i august. Se også artikkel fra Lofotposten

 

Foto: Magnar Johansen, Lofotposten

Toppbilde: fra Åpningen på Unstad

 

 

 

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet