2aug2018

Innsamling av jernskrot i september

Clean Up Lofoten vil i september samle inn jern og metaller i LAS- kommunene. Det betyr at du får bistand til transport for å få fraktet bort jern og metaller du måtte ha liggende. Jern og metaller er gratis å levere.

Har du jern og metall som du ønsker å levere, gi beskjed til oss på mail eller ring oss på tlf 76 05 40 30
Vi ønsker å vite sånn cirka hvor mye/hva du har, og hvor det ligger (adr.) , slik at vi kan få laget en logistikk for innhenting. En slik type logistikk kan innbefatte utsetting av container for fellesinnsamling, eller henting på adressen det gjelder. Det gjelder dere som har litt mengder og som man selv ikke får i bil eller liten henger.

Jern og metall som skal leveres må klargjøres til henting. Det betyr jern/metall som skal leveres må hentes frem og settes klar til lasting, og at olje og annet farlig avfall er fjernet (f.eks fra en gressklipper). Er det gjenstander over 6 meter, så må vi kontaktes på forhånd for å se hva vi får på bilen.

Frist for å melde inn jern og metall er 31. august

 

Dette er 2. innsamlingskampanje i regi av Clean Up Lofoten, og gjennomføres med støtte fra Fylkesmannen i Nordland med midlene som vi mottok i 2015. At vi ikke har fått gjennomført denne oppfølgingen tidligere skyldes kapasitetsmangel.

 

 

 

 

 

 

 

CUL-partnere som støtter arbeidet: