14apr2023

Forebyggende rydding i Kvalvika, Vestervika og Bunesstranda

Til frivilligheten registrert i Lofoten!
Også i år har vi satt noen motivasjonsmidler på de store strendene Kvalvika, Vestervika og Bunesstranda i Lofotodden nasjonalpark, som ditt lag/forening kan søke på!

Vi har økt potten litt, slik at det nå er kr 30 000,- per strand man kan hente til «klubbkassen».

Motivasjonsmidlene tildeles i samarbeid med Lofotodden Nasjonalparkstyre, og midler til oppfølging og mottak av avfall kommer fra Marfo. Vi er også så heldig at Kystvakten har bidratt med å hente avfallet ut, og det ser ut som at de får til dette i år også.

Det er så viktig at akkurat disse 3 strendene blir «forebyggende» ryddet. Forebyggende fordi dette er strender som hvor det kommer mye nytt avfall rekende inn i løpet av vinterhalvåret, og fordi det er svært mange turgåere som også finner veien hit. Hvis ikke strendene er ryddet er det en stor risiko for 2 ting, det ene er at man gjerne vil rydde, men når man ikke har noe å rydde i – eller har avtalt uthenting av avfall, så gjør man bare vondt verre. Dessuten blir det fristende for andre å kaste eget avfall på toppen – begge deler skaper mer forsøpling.

Krav til ryddearbeidet
Vi stiller krav om at området må være helt rent for marin forsøpling (ikke mikroplast) og at man registrerer på skjema hva man finner. Du får med deg sekker og kubikksekker fra oss, og vi har også en representant fra oss som deltar under aksjonen, eller kontrollerer i ettertid. Ryddingen må gjennomføres senest i løpet av uke 21.

Krav til søker:

Det må være et lag eller en forening som er tilknyttet frivilligheten i Lofoten, og arbeidet som gjøres må komme innbyggerne i regionen/lokalsamfunnet til gode. Du måKystvakten leverte det ryddede avfallet derfor være registrert i Lofoten og ha eget organisasjonsnummer. Ettersom det er store strender og det kan være noen tunge tak, så stiller vi krav om at det minst må stille 15 voksne personer til ryddejobben, og at man må regne en dag på jobben (bli heller positivt overrasket hvis man blir tidligere ferdig). Dere må selv besørge transport til ryddested.

I søknaden må det fremgå hvilken strand du helst vil rydde, navn på minst 15 av de ryddere som skal delta, når ca tidspunkt for gjennomføring, gjerne med alternativ dato hvis været ikke spiller på lag, samt organisasjonsnummer, kontaktperson og kontaktinformasjon.

Søknad sendes på mail til Clean Up Lofoten, og hvis du lurer på noe er det også mulighet for ta kontakt på tlf: 907 63 659

Frist: 30.april  

Tildeling:
Såfremt det er nok kvalifiserte søkere, vil de 3 strendene bli fordelt på 3 ulike aktører. Hvis det er flere kvalifiserte aktører enn dette som søker på hvert sted, så avgjøres dette ved trekning.

* * *

Disse tre strendene ligger under ryddeområdet til Rydd Norge-programmet, som skulle ryddes 1 gang i løpet av en periode på 3 år.

 

 

 

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet