8sep2015

Endelig i gang

Det ble en mye mer spennende høst en jeg noen gang hadde drømt om. Etter å ha jobbet noen år med begrenset tid og ressurser, kan vi i høst endelig gi litt gass. Med midler fra både Fylkesmannen i Nordland til Clean Up Lofoten og fra Miljødirektoratet til konkrete tiltak mot marin førsøpling skjer det mange ting på en gang! I disse dager kjøres det RIB tur for ekstraryddinger, og arbeidet med å kartlegge kysten vår er i gang. Vi har satt i gang en kampanje for å få inn tips om jernskrot og skrammel – og de miljøansvarlige og undertegnede har hatt første møte på hvordan det skal gå frem.

Strandryddeuka er så også i avsluttet, både avfallet fra Kollvika og Blåløngen har kommet i land – og tonnasjen har allerede passer rekord. Vi takker også Kystvakten som har bidratt med hentingen. Rapporten for Strandryddeuka lar vente på seg, da det er noen andre baller som må landes først – men den kommer. Men først må koordinering av blant annet en spennende workshop med representanter fra blant annet fiskeri og havbruk, Miljødirektoratet, Fiskeridirektoratet, Fylkesmannen i Nordland, Norsk Sjømat, Rene Havner, Norges Fiskarlag, SALT og Norut gjøres, og ikke minst få disse nettsidene opp – som Promo Norge har jobbet hardt med for å klargjøre.

På tirsdag den 1. september ble vi invitert til paneldebatt av SV og Høyre, med Bård Vegard Solhjell og Nikolai Astrup, for å sett søkelys på marint avfall i Lofoten. Jeg tror at det viktigste budskapet vi kan gi dem akkurat nå, at ja vi vet en del av det marine avfallet oppstår lokalt, men vi vet ikke hvor stor den delen er – og vi vet ikke hvor stor den delen er som kommer langveisfra, men den er der – marint avfall kan reise langt.

Oppi alle disse sakene som skal håndteres, så er det utrolig fint å møte alle miljøengasjerte Lofotinger – som gjør at arbeidsdagen bare flyr avgårde!

Sammen holder vi Lofoten ren – bli med på Clean Up Lofoten du også!!

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet