26mai2016

Ekstrarydding på utilgjengelige steder 2016

Vi har fått midler av Miljødirektoratet til å rydde på utilgjengelige steder. En del av disse midlene er knyttet opp mot samarbeidspartnere og konkrete steder, men noen midler er litt mer fleksible.

Det er søkt spesielt og innvilget 10 turer er øremerket yttersiden av Lofotodden +, hvor vi har satt opp Ånstad, Tuv, Yttertuven, Turtenbakken, Stokkvika og Gjervika, Refsvika, Silsandneset, Kollhellarsanden, Horseidet, Hermannsdalen, Ertenhullsvika og Moskenstranda, i samarbeid med Aqua Lofoten Coast Adventure.

Det er også søkt spesielt og innvilget rydding i Fallkråa på Vestvågøy i samarbeid med Vest Lofoten VGS og Lofoten Maritime Fagskole (Naturbruk) og for Laukvikøyene i regi av June Grønseth.

I tillegg til det har vi midler igjen til ytterligere noen turer i Vågan eller Vestvågøy, så om dere vet noen steder som trenger rydding av marint avfall, så ta kontakt.

I denne rydding så trenger vi ryddemannskap, og vi oppfordrer publikum til å si i fra hvis de ønsker å bidra. Detaljert informasjon kommer vil også bli delt på et facebook arrangmentet Ekstra rydding på utilgjenglige steder Noen steder har vi mannskap, og andre steder trenger vi noen – følg med og få en fin opplevelse av Lofotnaturen!

Resultat:

Datoer som er satt for turer p.t.   13., 14. og 26. juni, 25., 29. og 30. august, samt 1. og 19. september

Hvor er det ryddet:

Stokkvika (Moskenes) ca 12 m3
2 dager  Horseidet ca 13 m3
Kollhellarsanden ca 8 m3
Refsvika-Steinberg ca 5 m3
Rundt Steinberget  ca 7 m3
Steinur mellom Kollhellarsanden og Silsandneset ca 6 m3
Gerdvika ca 7 m3
Bukkøya/Litløya
Fallkråa
Laukvikøyene (Rosøya, Bandøya, Risøya, Helløya, Haugøya)

 

Mdir_logo_sekundaer_pos_RGB_web

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet