11sep2015

Diffus forsøpling

Man skal ikke gå langt langs veiene våre før man finner søppel liggende i grøfta. Gatekjøkkenemballasje, snusbokser og drikkeemballasje er en gjenganger og en type avfall som gjerne havner der fordi noen åpner et bilvindu og kaster med overlegg.  Vind og vær må også ta sin del av skylda, gjerne i kombinasjon med overfylte dunker/containere og fugler på jakt etter mat.

En del av avfallet som er på avveie kan begrenes ved enkle grep som å legge lokket helt ned på avfallsdunken, ha gode løsninger i det offentlige rom som hindrer fugl og vind å få tak i avfallet for å dra det utover. Men den største forbedringen gjøres ved å bevisstgjøre individet viktigheten av ikke å kaste avfall ned på bakken, men bringe det til en dunk som blir regelmessig tømt.

Hvert år gjennomføres Rusken i de 4 LAS kommunene  (dog på litt ulik måte), og i år (2015) ble det samlet inn 11 tonn med avfall som i hovedsak har lokal opprinnelse. Dette avfallet er ryddet av frivillige, og i tillegg rydder Mesta/Veivesenet mye.

Målsetting:
Clean Up Lofoten har som mål å bevisstgjøre sjåfører og gående med at avfallet må bringes til nærmeste avfallsdunk også når man er på farten enten man går eller kjører bil.

Prosjekter:

Miljøfokus i Trafikkskolen, med Toyota Norge og Lofoten Trafikkskolesenter

 

 

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet