Destinasjon Lofoten

De aller fleste reiselivsaktører i Lofoten er samlet i Destinasjon Lofoten, hvis hovedoppgave er salg- og markedsføring av Lofoten, både som reisemål og med informasjon til tilreisende som allerede er her.

For mange mennesker i verden er dette den første møte med øyriket Lofoten, og hvordan område fremstår er en viktig faktor både får å få folk til å komme hit, komme igjen og anbefale det videre. En forsøplet natur vil forringe opplevelsen, og at naturen er ren er viktig for et helhetlig bilde.

Destinasjon Lofoten er en kommunikasjonskanal både mot lokale aktører og mot turistene, der informasjon om avfallshåndtering og hvor beholdere finnes, samtidig som de også får tilbakemelding på konkrete behov, som f.eks at det er behov for åpne containere også høst, vinter og vår – for å imøtekomme helårs turismen, samt hvordan man skal håndtere avfallshåndtering fra villcamping.

Les mer om Destinasjon Lofoten på hjemmesiden.

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet