Destinasjon Lofoten

De aller fleste reiselivsaktører i Lofoten er samlet i Destinasjon Lofoten, hvis hovedoppgave er salg- og markedsføring av Lofoten, både som reisemål og med informasjon til tilreisende som allerede er her.

Destinasjon Lofoten er en kommunikasjonskanal både mot lokale aktører og mot turistene, der informasjon om avfallshåndtering og hvor beholdere finnes, samtidig som de også får tilbakemelding på konkrete behov, som f.eks at det er behov for åpne containere også høst, vinter og vår – for å imøtekomme helårs turismen, samt hvordan man skal håndtere avfallshåndtering fra villcamping.

For å lette utdeling av informasjonen i denne regionen har CUL laget og elektronisk kart som turister og tilreisende kan benytte seg av. Kartet viser hvor man finner tømmesteder for camping, offentlige toaletter, tømmesteder for restavfall i tillegg til containere i havner beregnet for fritidsbåter.

Les mer om Destinasjon Lofoten på hjemmesiden.

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet