Fokusområder

11sep2015

Dumping av avfall

Før avfallsselskapene kom var det vanlig med mindre villfyllinger eller avfallet ble lagt i fjæra til floa tok det. Dette fungere rimelig greit så lenge...

Les mer
11sep2015

Diffus forsøpling

Man skal ikke gå langt langs veiene våre før man finner søppel liggende i grøfta. Gatekjøkkenemballasje, snusbokser og drikkeemballasje er en gjenganger og en type...

Les mer
11sep2015

Søppelbål

Brenning av avfall på bål kan føre til forurensning og er derfor ulovlig! Clean Up Lofoten ønsker å ha fokus på kunnskapsdeling, slik at alle forstår hvorfor det ikke...

Les mer
8sep2015

Marint Avfall

Lofoten har en beliggenhet som gjør at øyene fanger opp avfall som både kommer nordover langs norskekysten, og mer langveis fra. Hoveddelen av de artiklene...

Les mer

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet