Følg våre aktiviteter og tiltak

  • =Aktiv
  • =Utført
8sep2015

Jernskrot-kampanje

Et av de områdene som var viktig for Lofotrådet var å ha fokus på er rydding og henting av jernskrot. Clean Up Lofoten fått midler...

Les mer
8sep2015

Ekstra rydding i høst

I midlene fra Miljødirektoratet er det også satt av et beløp for å gjennomføre rydding av marint avfall fra utilgjengelige steder som krever båt eller...

Les mer
3sep2015

Workshop – fiskeri

Den 22-23. september arrangerer vi workshop der fokus er fiskeri og havbruk og hvilke utfordringer som finnes med marint avfall.  Marint avfall utgjør en trussel...

Les mer

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet