Følg våre aktiviteter og tiltak

  • =Aktiv
  • =Utført
10aug2016

Kystkartlegging 2016

Vi ønsker å videreføre arbeidet med kartlegging av kystlinja i Lofoten også i 2016. Det er mange ryddeaksjoner gjennomført allerede i år, og tonnene renner...

Les mer
9mai2016

Strandryddeuka 2016

Årets resultat ble 43,8 tonn innsamlet avfall, 109 ryddeaksjoner, 944 deltakere og en strekning på 95,5 km! Tusen takk til alle som har deltatt Strandryddingen er ferdig...

Les mer
23nov2015

Ryddige rasteplasser

Et problem i Lofoten (og sikkert andre steder) er forsøpling av rasteplasser. Enten dette skyldes at dunker er fulle, dårlig merking av dunker, vinterstenging og/eller at...

Les mer
11sep2015

Strandryddeuka 2015

Strandryddeuka er en ryddekampanje som gjennomføres om våren, oftest uka etter 17. mai - men i praksis ryddes det fra vinteren slipper taket og til...

Les mer

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet