Følg våre aktiviteter og tiltak

  • =Aktiv
  • =Utført
9mai2016

Strandryddeuka 2016

Årets resultat ble 43,8 tonn innsamlet avfall, 109 ryddeaksjoner, 944 deltakere og en strekning på 95,5 km! Tusen takk til alle som har deltatt Strandryddingen er ferdig...

Les mer
23nov2015

Ryddige rasteplasser

Et problem i Lofoten (og sikkert andre steder) er forsøpling av rasteplasser. Enten dette skyldes at dunker er fulle, dårlig merking av dunker, vinterstenging og/eller at...

Les mer
11sep2015

Strandryddeuka 2015

Strandryddeuka er en ryddekampanje som gjennomføres om våren, oftest uka etter 17. mai - men i praksis ryddes det fra vinteren slipper taket og til...

Les mer
8sep2015

Jernskrot-kampanje

Et av de områdene som var viktig for Lofotrådet var å ha fokus på er rydding og henting av jernskrot. Clean Up Lofoten fått midler...

Les mer
8sep2015

Ekstra rydding i høst

I midlene fra Miljødirektoratet er det også satt av et beløp for å gjennomføre rydding av marint avfall fra utilgjengelige steder som krever båt eller...

Les mer

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet