Følg våre aktiviteter og tiltakt

  • =Aktiv
  • =Utført
10okt2017

Koordinering opp mot reiselivet

Clean Up Lofoten/Lofoten Avfallsselskap IKS skal være en koordinator opp mot reiselivet hva avfallshåndtering og septikktømming angår. Prosjektleder vil være Frank Johansen, og mer informasjon om...

Les mer
13sep2017

Deling av erfaring

Svært ofte deltar Clean Up Lofoten/Lofoten Avfallsselskap i ulike forum som omhandler marin forsøpling spesielt, eller forsøpling generelt. Mange er det også som tar kontakt...

Les mer
24apr2017

TicsPac i Vågan

Vågan kommune, er en av eierne våre og miljøavdelingen er en viktig samarbeidspartnere på mange områder hva forurensning angår. De har nå inngått et samarbeid...

Les mer

CUL-partnere som støtter arbeidet: