Clean Up Lofoten er et regionalt miljøprosjekt som skal øke bevisstheten rundt problemene med herreløst avfall, både gjennom lokal forebygging og tilrettelegging for opprydding!

Følg våre aktiviteter og tiltak

10aug2016

Kystkartlegging 2016

Vi ønsker å videreføre arbeidet med kartlegging av kystlinja i Lofoten også i 2016. Det er mange ryddeaksjoner gjennomført allerede i år, og tonnene renner...

Les mer
9mai2016

Strandryddeuka 2016

Det skal selvsagt ryddes marint avfall i Lofoten i år også, og selve Strandryddeuka er i uke 21. Men men vi vet at noen vil...

Les mer

Miljøblogg

5aug2016

«En blind mann på kaia»

I disse sommertider er det tid for å gjøre ting man ikke rekker ellers i året, og det se etter nyhetsoppslag om oss i gamle...

Les mer

CUL-partnere som støtter arbeidet: