22sep2016

Workshop 2016 Marint avfall, fiskeri og havbruk

Den 20.-21. september hadde Clean Up Lofoten i samarbeid med Norges Fiskarlag invitert til workshop for å diskutere spørsmål rundt marin forsøpling, for å dykke nærmere ned i problemstillingen rundt den delen som kommer fra nettopp fiskeri og havbruk. Workshop’n ble avholdt i Mortsund, Vestvågøy.

Agenda bygget på den handlingsplanen som vi kom frem til i 2015, hvor man tok for seg aktuelle saker som produsentansvar, avfallsløsninger i havner og om man kan benytte digitale  klartløsninger som ryddeverktøy og kildeidentifiator. I tillegg til at man fikk høre hva som rører seg i prosjekter og tiltak innenfor feltet.  25 stykker fra forskjellige fagfelt rundt problemstillingen deltok på workshopen, i tillegg til at ledelsen i LAS deltok.

Les gjerne vår Konklusjon: Oppsummering og innlegg.

Workshop er gjennomført med midler fra Miljødirektoratet.
Mdir_logo_sekundaer_pos_RGB_web

Presentasjoner: Dina Aspen – NTNU     Heidi Ruud – Nofir   Trine Moland – Fiskeridirektoratet
Hege Rasmussen – Fylkesmannen i Nordland   Silje Berger – Kystverket  Svein HH Tennes – Vågan Havnevesen
Sigfús Kristmannsson – Lofoten Matpark/Rene Havner  Britt Uglem Blomsø – Sjømat Norge – status  Britt Uglem Blomsø – Sjømat Norge – avfallstyper

Monica Kleffelgård Hartviksen – Lofoten Avfallsselskap IKS  og velkommen
workshop-deltakere

 

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet