Vestvågøy kommune

Vestvågøy kommune har også utøvende myndighet i forsøplingsaker i kommunen. Det betyr at de kan gi bøter og pålegg om opprydding til private og bedrifter, samt har et overordnet ansvar for at ikke fellesområder forsøples. De står bak Rusken, vårryddeaksjonen hvor grendelag og andre inviteres til å rydde langs veiene i sitt nærmiljø, samt setter ut dunker til avfall på typiske turiststeder som Eggum og Uttakleiv.

Vestvågøy kommune ved miljøansvarlig har vært samarbeidspartner i flere prosjekter, blant annet Strandryddeuka og jerninnsamling.

Se mer om kommunen på nettsiden.

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet