Vestvågøy Boligstiftelse

Vi takker Vestvågøy Boligstiftelse som nylig ble med som CUL-partner og støttespiller i jobben med å renske opp Lofoten for herreløst avfall.

Stiftelsen Vestvågøy Boligstiftelse (VBS) har et særlig ansvar for å skaffe boliger til vanskeligstilte, omsorgstrengende, samt ungdom i etableringsfasen. VBS har gjort et betydelig arbeid og er i front med sitt renovasjonssystem for sine eiendommer. Ved sine 9 bofellesskap og ved over 106 boenheter er det nedlagt egne Molok avfallsbrønner alle som ivaretar avfall på en sikrere måte.

Dette sikrer også at avfall ikke forsvinner ut i naturen vår. I sitt daglige virke setter de høye mål for sin behandling av emballasje, avfall, transport og ved sine byggeprosjekter og renoveringer.

Nettsiden

CUL-logo-blaa-WEB

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet