Vestvågøy ASVO

Vestvågøy ASVO A/S er en Vekst Bedrift hvor et av formålene er å skaffe varig tilrettelagt arbeid til mennesker som av ulike grunner er ute av det ordinære arbeidslivet.

Blant arbeidsoppgavene og tjenester som tilbys fra bedriften, er en del av dem forebyggende for miljøet. Vestvågøy ASVO tilbyr blant annet tjenester som drift og vedlikehold av friluftsområder,  henting av marint avfall, garnspretting slik at fiskeriredskapen kan gjenvinnes, samt mottak av isopor (egen presse) til gjenvinning.

Hovedlokasjonen til bedriften holder til på Leitebakken, hvor de også har egen brukbutikk hvor de både tar i mot brukte gjenstander, så som kopper og kar, møbler og andre interiørartikler, for videresalg. Bedriftens Design-avdeling gjør også en del re-disign på ulike produkter. På den måten bidrar bedriften og alle arbeidstakerne også til avfallsminimering med gjenbruk og noe trendy re-design.

Vestvågøy ASVO har også avdelinger i Mosknes og på Røst.

Mer om Vestvågøy ASVO kan du lese på deres hjemmeside.

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet