Vågan kommune

Teknisk etat har er en funksjon som utøvende myndighet i Vågan kommune. Meldinger om forsøpling og ulovlig brenning av søppel er på deres bord, og de ivaretar i hovedsak miljøet til kommunen. I det siste har de hatt en kampanje for å fjerne gamle bilvrak i kommunen – og de står også bak vårryddeaksjonen Rusken som rydder langs veiskulderen, og som er forlenget av miljøpatruljen i sommermånedene. Det er også de som vedlikeholder og tømmer  avfallsdunker som er satt ut på offentlige steder for blant annet turister.

Du kan lese mer hva de gjør på kommunen sine sider

 

 

 

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet