3feb2020

Tidenes resultat for 2019 – strand og kystrydderapporten er klar!

Før vi slipper til resultatet fra i fjor, gjør vi oppmerksom på at 2020 blir den 10.ryddesesongen i Lofoten, og vi har derfor et lite jubileum i år!

Året 2019 ble nok en gang et bra ryddeår, for med fornyet tillit fra Miljødirektoratet fikk vi midler til enda mer rydding i 2019.

Tonnasjen ble tilslutt på 57,6 tonn, fordelt på 192 ryddeaksjoner, 1655 ryddere* og 17,6 mil kystlinje. Og faktisk er hele  91 196 enheter registrert ryddet. Bare ryddedistansen hadde gått ned siden 2018, ellers er det økning over hele linja.

Det store spørsmålet er likevel hva disse tallene forteller oss, fordi vår erfaring viser at rydding av marint avfall har mange parametere eller variabler. For der kilo per kilometer ryddet kystlinje skulle gått ned, så går den opp. Men likevel så mener vi at det blir mindre avfall – og at arbeidet med rydding faktisk nytter. For det er renere langs Lofotens strender og kystlinje, vedlikeholdsrydding er enklere, men det kommer også forsatt mye nytt avfall inn til hotspots som Kvalvika og Vestervika i Flakstad kommune.

For det første; vi må skille mellom avfall som oppstår her hjemme og det som kommer langveisfra. Målet vårt er å bidra til at kildene regionalt og i Norge reduseres og tilstoppes. Om det kommer mye nytt avfall eller ikke, henger derfor også sammen med vindstryke og mengde, vindretning og hvor stor floa er. Forrige vinter hadde vi en storflo som vasket frem mye nytt avfall som ble fjernet. Dessuten fikk vi ryddet tidlig på året på innersida – før vegetasjonen gror over. Deler av nøter/snurrevad og trosser er tyngre ting, som synes på vektskålen. En trosse og et tau, lengre enn 50 cm, telles begge som tau men det er stor forskjell på vekta.

Deretter må vi se om avfallet er ferskt, eller om dette er historiske kilder. Kork som flottør på sildegarn er et eksempel på en historisk kilde. Denne praksisen skulle ifølge folkemunnet være avsluttet rundt 1975, men de plukkes fortsatt – og det kommer stadig meldinger om funn.

Vi må også få med med at vi utilgjengelige steder på innersida med et fast ryddekorps, og de ble etterhvert svært effektive på å finne avfallet i terrenget og få det fjernet, og man fikk fjernet en del tyngre gjenstander.

Topp 15
På topp 15 over funn, troner korte tau (under 50 cm) uendret på toppen, og selv på de stedene som det er ryddet tidligere, kommer det stadig inn nytt av dette.

Andelen drikkeflasker med flaskedesign som vi kjenner igjen fra butikkene i Norge (og vi som er litt eldre husker også tidligere modeller) har gått ned, fra 4 til 10 plass. Også antall strips har gått ned, men antallet bunter med strips har gått opp (første gang vi har dette på skjema) Garnringer og flottører har derimot økt, og er nå oppe på en 3. plass. Det har også andelen korker.

Innersida vs yttersida
Det er fortsatt større andel av isopor på innersida av Lofoten med 14,5% vs 9,1 %, men det er langt flere garnringer og flottører som er funnet på yttersida (9,3%), enn på innersida (1,6%). Den gjennomsnittlige vekten per artikkel er større på innersida enn på yttersida, mens det registreres klart flere artikler ved ryddeaksjonene på yttersida – og det selv om det er 25 flere ryddesteder på innersida.

Nye og tidligere ryddesteder

Nå er mye av kysten i Lofoten ryddet, så antallet med steder som er ryddet for første gang er «bare» 46 stykker (25%), mens 139 har blitt ryddet én eller flere ganger tidligere. På steder som er ryddet for første gang, er vekten per artikkel og kilo per meter høyere enn når stedene er ryddet tidligere.  Her kan vi se at det har vært nytt tilsig av garnringer og flottører, og drikkeflasker med utenlandsk design.

Dette hadde du kanskje ikke trodd, men….

– Det er faktisk meldt om funn av 7 tepper/dørmapper,  og 10 hjelmer.
– Det er ryddet 136 dekk/hjul!
– Antall patronhylser har hatt en økning på 830 stk, til 1438!
– 64 bruskasser
– 669 sko, der 295 er funnet i Moskenes kommune
– Det rareste som er meldt funnet er kanskje «1 kg tørrgjær for bruk i høyder over 3000 meter».
– Mus drukner i kanner som fylles med vann.  Det ble 1 stk i år, men dette har vi fått melding om tidligere år.
– 4 fugler er døde, der marint avfall tydelig kan knyttes til dødsårsaken.

Dette er en smakebit på hva du kan finne i vår Sluttrapport for 2019 – Vi håper at du tar deg tid til å se igjennom og lese – og vi blir også svært glade for tilbakemeldinger!

Da gjenstår det bare å si takk for det gamle ryddeåret vi har lagt bak oss, og på gjensyn om et par måneder, når det våres i bakkene 🙂 Sammen holder vi Lofoten ren!

 

Monica

Strand og kystrydding i Lofoten i 2019 er gjort

med støtte fra Miljødirektoratet

 

 

*Deltagere på ryddeaksjon, ikke unike ryddere – da man kan bidra ved flere aksjoner.

 

 

 

 

 

 

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet