24jul2020

Systematisk rydding av utilgjengelige steder


I år har Clean Up Lofoten for første gang benyttet seg av ryddekorps både på innersida og yttersida av Lofoten. «Proffrydderne» har i år bestått av 9 elever fra Lofoten folkehøgskole i Kabelvåg, samt turleder Ida Høyen Solvang fra Clean Up Lofoten. Ryddingen ble gjennomført i samarbeid med Aqua Lofoten Coast Adventure.

Ryddingen startet på innersida i starten av mai med base i Stamsund, og ble avsluttet på yttersida i juni der turene gikk ut fra Reine. Tilsammen har det blitt ryddet på 42 ulike steder, totalt 163m3. Det er store mengder avfall, men vi ser likevel en nedgang fra 2019 noe som er veldig positivt.

Ryddede områder:

Innersida:

 • 4.mai: Foldværingsøya, Bukkøya, Sandøya
 • 7.mai: Oksbåsøya, Laukøya
 • 16.mai: Karvistranda, Silsandholmen, Lamholmen, Litjgjeva
 • 18.mai: Varøya, Litlkvannholmen, Grytholmen, Storgjeva
 • 19.mai: Austerøya, Svinøya
 • 20.mai: Bakjordsøyan
 • 22.mai: Lyngværet (Storøya, Børøyene, Litløya, Lysøya, Ramnøya) Trættøyene
 • 25.mai: Hestøya, Buøya
 • 26. mai: Veidøya, Stongholmen, Lyngøya
 • 28. mai: Ungsmaløya, Storrødholmen, Vikarøya, Storøya
 • 29. mai: Svinøya, Grænvika, Grænholmen
 • 2. juni: Nappstraumen, Flakstad kommune

 

Yttersida:

 • 3. og 4. juni: Turtnbakkvika
 • 8. juni: Nordenden av Stokkvika sør, Tuv
 • 9. juni: Stokkvika sør, Kjellsneset, Tuv
 • 10. og 11. juni: Gjerdvika
 • 12. og 16. juni: Horseide
 • 17. juni: Stokkvika nord

I august vil det også satt opp 3 turer for frivillige. Du kan se mer om de her 

Da ble Refsvika, Silsandneset, Banura, Kollhellarsanden og Helle ryddet.

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet