2apr2020

Strand- og kystrydding 2020

Det er fortsatt mulig å rydde marint eierløst avfall!

Vi er takknemlige for alle som bidrar til at vi får en renere kystlinje her i Lofoten! Ditt engasjement bidrar betydelig til å bekjempe problemet med marint avfall… og det er mer enn avfallet som du rydder. Ditt bidrag til Clean Up Lofotens kampanjer hjelper oss med å samle inn data som vi analyserer for å identifisere kilder og årsaker og vi bruker dette videre til å opprette forebyggende kampanjer. Det er observert at mengden og typen avfall har endret seg i regionen siden frivillige har blitt så engasjerte.

Før du begynner:


1) Gi oss beskjed på forhånd hvor du ønsker å rydde eller spør oss om tips hvor du kan rydde

2) Vi informerer deg om hvorfor og hvordan avfallet som ryddes skal registreres på ryddeskjema

3) Hvis du trenger transport av avfallet må vi vite dette, da det er noen krav til hvordan det skal pakkes

4) Vi deler ut sekker og hansker til ryddingen

Etter gjennomført rydding:

1) Utfylt ryddeskjema (2-sidig) leveres Clean Up Lofoten/LAS på miljøstasjonen hvis du leverer avfallet selv. Ved å fylle ut ryddeskjema korrekt får man levere det herreløste marine avfallet som er ryddet gratis.

2) Hvis du får bistand til transport leverer du skjemaet til prosjektleder. Send et bilde på mail; dette må du gjøre før vi bestiller henting for deg.

NB! Vær oppmerksom på at frivillige ikke bør begynne ryddearbeid i forurenset område, og i områder med farlig avfall. Her må profesjonelle på banen, ved at man varsler miljøansvarlig i de respektive kommuner. Ikke begynn å rydde i områder som du tror forsøplingen tilhører noen (f.eks. villedumpet avfall).

For mer info eller spørsmål ta kontakt på mail eller på tlf: 90 76 36 59

 

Informasjon vedrørende Korona-pandemien

Clean Up Lofoten og LAS forholder seg til helsedirektoratets anbefalinger i forhold til smittevern. Per juli måned gjelder det å opprettholde én meters avstand til nærmeste person du ikke deler husstand med, dette gjelder både innendørs og utendørs. Vi oppdaterer saken dersom endringer oppstår.

 

Eierløst avfall vs kjent avfallseier

Å rydde marint avfall er et tilbud som gjelder herreløst marint avfall. Hvis man finner villfyllinger, steder for bålbrenning av avfall eller annet dumpet avfall så skal miljøavdelingen i den respektive kommune varsles. Da er det en forurensningssak, og regnes ikke som marint avfall som kommer sjøveien.  Vi har gjort et unntak når det gjelder grunneiere som eier kystlinje når det gjelder marint avfall, men tilbudet gjelder ikke avfall som oppstår som følge av egen aktivitet.

 

Næring vs frivillighet

Midlene som vi kan søke på gjelder gjelder frivillighet, og næringsaktører som utfører ryddearbeid vil i hovedsak ikke inngå her. Med næringsaktør menes som hovedregel aktører som krever honorar for jobben som utføres.

For aktører som mottar midler fra miljødirektoratet, vil det variere hva det er søkt om. Er det store mengder det er snakk om, er det viktig at dette avklares på forhånd. Uansett oppfordrer vi til å bruke rapporteringsskjema til Clean Up Lofoten (Hold Norge Rent).

 

Strandrydding vs fugle – og dyreliv

Strandrydding innebærer nær kontakt med naturen, og dermed et ansvar om å være bevisst de områdene en ferdes i i forhold til fugle – og dyreliv. En stor andel av ryddeaksjonene foregår på våren, samtidig som mange fuglearter hekker. Hekketiden er veldig tidsspesifikk, og ved forstyrrelser i dette tidsvinduet vil overlevelsesraten til fugleungene synke. Dette er det ingen som ønsker, og vi oppfordrer alle til å utvise stor varsomhet overfor dyre – og fugleliv i de områdene man ferdes, og til å trekke seg tilbake dersom det viser seg å være hekkende fugl i områdene man rydder. Da er det bedre å rydde på et senere tidspunkt når hekketiden er over!

Det samme gjelder for mange dyrearter som reproduserer på våren, og vi oppfordrer alle til å ferdes varsomt!

 

Rydding under vann

Når det gjelder rydding under vann så er sjø-/havbunn fram til marbakken eller til 5 meters dyp også definert som strandsone. Vannmiljø  med mye forurensning og farlig avfall anbefales utført av fagfolk. Dermed går de vanligvis inn under ett større prosjekt. I utgangspunktet skal man ha et hev og senk sertifikat (dykking) for å utfør denne jobben, deretter så avhenger det litt på hvor det ryddes. Avfall på kaikanten som følge av næringsvirksomhet er også en gråsone for hva som regnes som «kjent» forurenser. Ta kontakt med oss hvis dere ønsker år rydde under vann.

 

Tips om steder med mye marint avfall:

Moskenes:

 • Bunesstranda
 • Hermansdalen

Flakstad:

 • Yttersand, Fredvang
 • Lamholmen/Korshamn
 • Sandneset
 • Horndalen
 • Vestervika
 • Vareid

Vestvågøy

 • Storeidøy
 • Kartneset
 • Buøya
 • Tørnhomen
 • Gravdal småbåthavn
 • Bjørnsandvn
 • Reistet (Eggum)
 • Smortnakken
 • Kartneset, Bogen
 • Hjellvoll
 • Sennesvika

Vågan:

 • Sagøy, Ørsvågan
 • Risholmen, Skrova
 • Gimsøystraumbrua / moloen
 • Kuba, Svinøya

 

Steder som ryddes:

Moskenes:

 • Bunesstranda

 

 Flakstad:

 • Rambergstranda
 • Strand Vikten
 • Yttersand, Fredvang
 • Lamholmen/ Korshamn
 • Sandneset
 • Skjelfjord
 • Horndalen
 • Kvalvika
 • Vestervika
 • Sund
 • Vareid
 • Stokkvika
 • Ramberg camping
 • Vikten

 Vestvågøy:

 • Nesjøy
 • Strand Storeidøya
 • Uttakleiv
 • Hattvika
 • Ballstad, molo
 • Digerneset
 • Unstad
 • Haldsvågen
 • Kartneset
 • Buøya
 • Valbergsveien
 • Tornholmen
 • Kollvika
 • Nesjeøyene
 • Heimøya, Skokkelvika
 • Voie
 • Gravdal Småbåthavn
 • Sortland
 • Bjørnsandsveien
 • Valberg
 • Vågan
 • Sandberg, Bergsøya
 • Klubbneset
 • Holsøya
 • Restet Foldvøringsøya
 • Bukkøya
 • Sandøya
 • Hestøya
 • Oksbåsøya
 • Laukøya
 • Karvistranda
 • Silsandholmen
 • Lamholmen Lit
 • Fyglefjæra
 • Gjermesøya, Ballstad
 • Ballstad
 • Jektvika/ Petvika
 • Litjgjeva
 • Varøya
 • Grytholmen
 • Litlkvannholmen
 • Austerøya
 • Svinøya
 • Bakjordsøya
 • Litle Trættøy
 • Buøya Veidøya
 • Stongholmen
 • Lyngøya
 • Ungsmaløya
 • Stor Rødholmen
 • Grænholmen
 • Nappstraumen
 • Jektvika/Petvika
 • Holsøyan
 • Storeidøya
 • Vestresand
 • Malnes syd
 • Smortnakken
 • Kartnesset, Bogen
 • Sandvika
 • Oppsåttet, Vika
 • Malnes/Vikjord
 • Storhella/Sennesvik
 • Hjellvoll
 • Eggum, Borga og Vestover
 • Sandvika, Valberg
 • Arvika og Olsen
 • Breivika ved Steine
 • Kollvika til Storsteinen
 • Hagnesbukta
 • Æsholman Naturreservat
 • Mjåneset/Straumsnes
 • Sennesvika
 • Yttre Voie
 • Holsneset, Kuholmen, Holsøy

 Vågan:

 • Silsand, Breivika
 • Vikarøya
 • Storøya
 • Holand
 • Nordfjæra, Lillemola
 • Svinøya/Kuba
 • Laukvika
 • Storvika, Gimsøy
 • Gimsøymyran
 • Delpsmarka
 • Delp
 • Børvågaksla
 • Lille Galtvågen
 • Skotålen
 • Votvika
 • Ørsvågvær
 • Storøya
 • Børøya
 • Little Trettøy
 • Litløya
 • Båtnesset ved Børvågen
 • Sildpollneset
 • Røsøysundet-Skogerøya
 • Austnesfjorden
 • Sagøy, Ørsvågan
 • Risholmen, Skrova
 • Bruberget, Kabelvåg
 • Gravemark, Kleppstad
 • Svolværveien
 • Bremvika
 • Øyhellsundet, Storemolla
 • Brettesnes, Storemolla
 • Rørvikavatnet
 • Laupstad

 Andre:

 • Mylandsstranden
 • Myrlandsfjord
 • Myrlandsøya
 • Brakøya, Raftsundet

 

Strand- og kystrydding gjøres med midler fra:

Trekning bland ryddelagene

Alle som deltar i strand-og kystryddekampanjen og leverer korrekt utfylt skjema innen 1.november er med i trekningen av kr 10.000,- gitt av Toyota Nordvik og LAS. For å være kvalifisert til konkurransen så må du ha levert korrekt utfylt skjema, med begge sider utfylt, og ikke med kryss. I tillegg må dere ha levert minimum 20 kg marint avfall til en av våre miljøstasjoner.

Dersom privatpersoner/ firma blir vinnere av premien doneres premien til et lokalt formål av valgfritt ønske av vinneren.

Toppbilde, foto: Emma Bjørgan

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet