2apr2020

Strand- og kystrydding 2020

Vi er takknemlige for alle som bidrar til at vi får en renere kystlinje her i Lofoten, og setter pris på at du bryr deg og vil delta i denne kampanjen for å rydde marint herreløst avfall!

Før du begynner:
Gi beskjed til oss hvor du ønsker å rydde herreløst marint avfall, på forhånd. Det er fordi vi har et behov for 1) å vite hvor det ryddes, 2) informere om hvorfor avfallet som ryddes skal registreres på ryddeskjema og 3) om du trenger transport av avfallet, og da om vi mulighet til å ta på oss ansvaret for å få avfallet inn og om det da kommer noen krav til hvordan avfallet pakkes. Informasjonen som vi henter inn meldes inn til Hold Norge Rent, som igjen melder fra til Ocean Concervancy.  Hos oss får du også sekker å rydde i, og hansker og rydde med.

Korrekt utfylt ryddeskjema (utfylt begge sider) leveres Clean Up Lofoten/LAS på miljøstasjonen hvis du leverer selv og til prosjektleder hvis du får bistand til transport. Ved å fylle ut ryddeskjema korrekt får man levere det herreløste marine avfallet som er ryddet gratis.

Vær oppmerksom på at frivillige og amatører ikke bør begynne ryddearbeid i forurenset område, og med farlig avfall. Her må profesjonelle på banen, ved at man varsler miljøansvarlig i de respektive kommuner.

Ta kontakt med oss dersom du har noen spørsmål!

 

Informasjon vedrørende Korona-pandemien

Det er fullt mulig å rydde strender i Lofoten og levere på våre miljøstasjoner. Med det sagt så oppforder vi alle til å respektere myndighetenes anbefalinger om ikke å samles mer en 5 personer, såfremt man ikke er fra samme husstand, samt holde god avstand. Det betyr at større ryddeaksjoner med mange deltakere utgår inntil videre. Det betyr også at vi har litt unntakstilstand på våre miljøstasjoner vedr. åpningstider og antall personer inne samtidig – og at det kan komme endringer – så følg med på www.las-lofoten.no

Eierløst avfall vs kjent avfallseier
Å rydde marint avfall er et tilbud som gjelder herreløst marint avfall. Hvis man finner villfyllinger, steder for bålbrenning av avfall eller annet dumpet avfall så skal miljøavdelingen i den respektive kommune varsles. Da er det en forurensningssak, og regnes ikke som marint avfall som kommer sjøveien.  Vi har gjort et unntak når det gjelder grunneiere som eier kystlinje når det gjelder marint avfall, men tilbudet gjelder ikke avfall som oppstår som følge av egen aktivitet.

Næring vs frivillighet 
Midlene som vi kan søke på gjelder gjelder frivillighet, og næringsaktører som utfører ryddearbeid vil i hovedsak ikke inngå her. Med næringsaktør menes som hovedregel aktører som krever honorar for jobben som utføres.

For aktører som mottar midler fra miljødirektoratet, vil det variere hva det er søkt om. Er det store mengder det er snakk om, er det viktig at dette avklares på forhånd. Uansett oppfordrer vi til å bruke rapporteringsskjema til Clean Up Lofoten (Hold Norge Rent).

Strandrydding vs fugle – og dyreliv

Strandrydding innebærer nær kontakt med naturen, og dermed et ansvar om å være bevisst de områdene en ferdes i i forhold til fugle – og dyreliv. En stor andel av ryddeaksjonene foregår på våren, samtidig som mange fuglearter hekker. Hekketiden er veldig tidsspesifikk, og ved forstyrrelser i dette tidsvinduet vil overlevelsesraten til fugleungene synke. Dette er det ingen som ønsker, og vi oppfordrer alle til å utvise stor varsomhet overfor dyre – og fugleliv i de områdene man ferdes, og til å trekke seg tilbake dersom det viser seg å være hekkende fugl i områdene man rydder. Da er det bedre å rydde på et senere tidspunkt når hekketiden er over!

Det samme gjelder for mange dyrearter som reproduserer på våren, og vi oppfordrer alle til å ferdes varsomt!

Rydding under vann
Når det gjelder rydding under vann så er sjø-/havbunn fram til marbakken eller til 5 meters dyp også definert som strandsone. Vannmiljø  med mye forurensning og farlig avfall anbefales utført av fagfolk. Dermed går de vanligvis inn under ett større prosjekt. I utgangspunktet skal man ha et hev og senk sertifikat (dykking) for å utfør denne jobben, deretter så avhenger det litt på hvor det ryddes. Avfall på kaikanten som følge av næringsvirksomhet er også en gråsone for hva som regnes som «kjent» forurenser. Ta kontakt med oss hvis dere ønsker år rydde under vann.

RIB/ryddetur til Refsvika 

Den årlige turen til Refsvika med besøk i Refsvikhula blir desverre ikke gjennomført grunnet koronapandemien.

 

Steder som ryddes:

Moskenes:

 

 Flakstad:

 • Rambergstranda
 • Strand Vikten
 • Lamholmen/ Korshamn
 • Vareid
 • Sandneset
 • Skjelfjord
 • Sund

 Vestvågøy:

 • Unstad
 • Nesjøy
 • Strand Storeidøya
 • Hattvika
 • Ballstad, molo
 • Digerneset
 • Vikstranda
 • Haldsvågen
 • Kartneset
 • Buøya
 • Fyglefjæra
 • Gjermesøya, Ballstad
 • Ballstad
 • Jektvika/ Petvika
 • Heimøya, Skokkelvika
 • Valbergsveien
 • Lyngedal
 • Fallkråa
 • Tussan/Lilleeidet
 • Sortland, Steinfjorden
 • Valberg
 • Uttakleiv
 • Lilleeidet
 • Kollvika

 Vågan:

 • Silsand, Breivika
 • Kabelvåg                                             

Tips om steder med mye marint avfall:

 • Sversvika/ Kollvika, Vestvågøy
 • Hamnøya, Moskenes
 • Ytter-Voie, Vestvågøy

 

Strand- og kystrydding gjøres med midler fra:

Trekning bland ryddelagene

Alle som deltar i strand-og kystryddekampanjen og leverer korrekt utfylt skjema innen 1.november er med i trekningen av kr 10.000,- gitt av Toyota Nordvik og LAS. For å være kvalifisert til konkurransen så må du ha levert korrekt utfylt skjema, med begge sider utfylt, og ikke med kryss. I tillegg må dere ha levert minimum 20 kg marint avfall til en av våre miljøstasjoner.

Dersom privatpersoner/ firma blir vinnere av premien doneres premien til et lokalt formål av valgfritt ønske av vinneren.

Toppbilde, foto: Emma Bjørgan

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet