14apr2023

Bli med på strand- og kystrydding 2023

På forhånd, tusen takk for at du bidrar til å holde vår kyst og natur fri for avfall og forsøpling! Sammen holder vi Lofoten ren! 

Vi tilbyr også i år frivillige ryddere å delta i vår dugnad for rydding av eierløst marint avfall.
Vi tar i mot avfallet gratis, dersom du registrerer dine funn – og vi kan også bistå med transport av avfall – hvis pkt. 3 er oppfylt.

1) Før du starter å rydde:
– Sørg for at avfallet som ryddes blir pakket i sekker (ved unntak av store ting som ikke får plass)

– Sørg for at avfallet vil bli levert til godkjent mottak, enten ved at du tar det med selv eller at du har bestilt transport. Kan du ikke gjøre det, anbefaler vi at du melder inn området som forurenset, og heller la avfallet ligge!

– Sjekk også med hos hvilke områder som dekkes av proffrydding. Nå kan du også sjekke kartet på Rydde (www.ryddenorge.no)

–  Innhent informasjon. Om du tar kontakt på forhånd, så kan vi gi deg både ryddetips, ryddesekker og informasjon om hvorfor du må registrere avfallet du rydder.

– Sjekk ut skjema (enten det er på papir eller app) for hva som skal registreres – da er det mye lettere å rydde og registre samtidig.

2) Registrering av avfallet – skriv antallet (og ikke x eller mange/masse):
Registrering av avfallet er en del av vår mottakskontroll (sammen med levering i transparente sekker), men det er også et svært viktig bidrag til folkeforskning. Hvordan man ellers identifisere kilder, og gjøre forebyggende tiltak? Eller se om det blir endringer avfallssammensetning eller reduksjon i typer? Registreres skjer på ryddeskjema eller på www.ryddenorge.no, husk å tag oss. Og ta med registreringskoden når du kommer til oss med avfallet. Det er likevel fint om du kan fylle den 1.siden på ryddeskjema når du leverer på miljøstasjonen (kan gjøres på stedet), så får vi kontaktopplysninger på deg også.

3) Vedr. henting av avfall – vi har bare ansvar til å hente det vi har sagt ja til å hente.
Det vil si at om du er en av de som rydder og lar det stå i håp om at noen andre skal plukke opp, så gir det mye mer trøbbel enn om du ringer og forteller at det er du som har ryddet. Derfor er det en fordel å spørre først, samt å avtale med oss hvor avfallet skal stå. Det må stå inntil kjørbar vei, trygt slik at det ikke blåser utover og slik til at en lastebil kan stoppe og hente.  All henting av avfall i sjø MÅ avtales først, da vi ikke har egne båter.

Ta gjerne bilde av avfallet som skal hentes, da er det enklere å sende en bestilling – da ser vi både mengde og omgivelser.

4) Sekker til rydding:
Vi deler ut sekker til ryddingen hvis dere har behov. Benyttes egne sekker, så husk at de må være gjennomsiktige/transparente.

5) Når forsøpling har en kjent eier, eller ved funn av farlig avfall:

NB! Vær oppmerksom på at frivillige ikke bør begynne ryddearbeid i forurenset område, og i områder med farlig avfall. Her må profesjonelle på banen, ved at man varsler miljøansvarlig i de respektive kommuner. Ikke begynn å rydde i områder som du tror forsøplingen tilhører noen (f.eks. villedumpet avfall).

For mer info eller spørsmål ta kontakt på mail eller på tlf: 90 76 36 59

6) Strandrydding vs fugle- og dyreliv
Strandrydding innebærer nær kontakt med naturen, og er dermed et ansvar om å være bevisst de områdene en ferdes i forhold til fugle- og dyreliv. En stor andel av ryddeaksjonene foregår på våren, samtidig som mange fuglearter hekker. Hekketiden er veldig tidsspesifikk, og ved forstyrrelser i dette tidsvinduet vil overlevelsesraten til fugleungene synke. Dette er det ingen som ønsker, og vi oppfordrer alle til å utvise stor varsomhet overfor dyre – og fugleliv i de områdene man ferdes, og til å trekke seg tilbake dersom det viser seg å være hekkende fugl i områdene man rydder. Da er det bedre å rydde på et senere tidspunkt når hekketiden er over!

Det samme gjelder for mange dyrearter som reproduserer på våren, og vi oppfordrer alle til å ferdes varsomt!

 

Gjennomføres med midler fra:

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet