13feb2018

Strand- og kystrydding 2018

Vi er takknemlige for alle som bidrar til at vi får en renere kystlinje her i Lofoten, og setter pris på at du bryr deg og vil delta i denne kampanjen for å rydde marint herreløst avfall!

Før du begynner:
Gi beskjed til oss hvor du ønsker å rydde herreløst marint avfall, på forhånd. Det er fordi vi har et behov for 1) å vite hvor det ryddes, 2) informere om hvorfor avfallet som ryddes skal registreres på skjema og 3) om du trenger transport av avfallet, og da om vi mulighet til å ta på oss ansvaret for å få avfallet inn og om det da kommer noen krav til hvordan avfallet pakkes. Informasjonen som vi henter inn meldes inn til Hold Norge Rent, som igjen melder fra til Ocean Concervancy.  Hos oss får du også sekker å rydde i.

Korrekt utfylt «ryddeskjema» leveres Clean Up Lofoten/LAS på miljøstasjonen hvis du leverer selv og til prosjektleder hvis du får bistand til transport. Ved å fylle ut skjema korrekt får man levere det herreløste marine avfallet som er ryddet gratis.

Vær oppmerksom på at frivillige og amatører ikke bør begynne ryddearbeid i forurenset område, og med farlig avfall. Her må profesjonelle på banen, ved at man varsler miljøansvarlig i de respektive kommuner.

Herreløst avfall vs kjent avfallseier
Å rydde marint avfall er et tilbud som gjelder herreløst marint avfall. Hvis man finner villfyllinger, steder for bålbrenning av avfall eller annet dumpet avfall så skal miljøavdelingen i den respektive kommune varsles. Da er det en forurensningssak, og regnes ikke som marint avfall som kommer sjøveien.  Vi har gjort et unntak når det gjelder grunneiere som eier kystlinje, vedr marint avfall, men tilbudet gjelder ikke avfall som oppstår som følge av egen aktivitet.

Næring vs frivillighet 
Midlene som vi kan søke på gjelder gjelder frivillighet, og næringsaktører som utfører ryddearbeid vil i hovedsak ikke inngå her. Med næringsaktør menes som hovedregel aktører som krever honorar for jobben som utføres.

For aktører som mottar midler fra miljødirektoratet, vil det variere hva det er søkt om. Er det store mengder det er snakk om, er det viktig at dette avklares på forhånd. Uansett oppfordrer vi til å bruke rapporteringsskjema til Clean Up Lofoten (Hold Norge Rent)

 

 

Foto: Emma Bjørgan

CUL-partnere som støtter arbeidet: