19jun2018

Strand- og kystrydding 2018

Sluttrapporten er klar, og ligger nederst på denne siden.  Resultatet ble 40 649 kg, fordelt på 165 ryddeaksjoner, 1404 deltakere og 209 020 meter kystlinje. Bra jobbet alle som har bidratt!

Årets aksjon ble avsluttet 1.nov -og ryddinger etter dette blir med på 2019.

*   *   *   *

Vi er takknemlige for alle som bidrar til at vi får en renere kystlinje her i Lofoten, og setter pris på at du bryr deg og vil delta i denne kampanjen for å rydde marint herreløst avfall!

Før du begynner:
Gi beskjed til oss hvor du ønsker å rydde herreløst marint avfall, på forhånd. Det er fordi vi har et behov for 1) å vite hvor det ryddes, 2) informere om hvorfor avfallet som ryddes skal registreres på skjema og 3) om du trenger transport av avfallet, og da om vi mulighet til å ta på oss ansvaret for å få avfallet inn og om det da kommer noen krav til hvordan avfallet pakkes. Informasjonen som vi henter inn meldes inn til Hold Norge Rent, som igjen melder fra til Ocean Concervancy.  Hos oss får du også sekker å rydde i.

Korrekt utfylt «ryddeskjema» leveres Clean Up Lofoten/LAS på miljøstasjonen hvis du leverer selv og til prosjektleder hvis du får bistand til transport. Ved å fylle ut skjema korrekt får man levere det herreløste marine avfallet som er ryddet gratis.

Vær oppmerksom på at frivillige og amatører ikke bør begynne ryddearbeid i forurenset område, og med farlig avfall. Her må profesjonelle på banen, ved at man varsler miljøansvarlig i de respektive kommuner.

Herreløst avfall vs kjent avfallseier
Å rydde marint avfall er et tilbud som gjelder herreløst marint avfall. Hvis man finner villfyllinger, steder for bålbrenning av avfall eller annet dumpet avfall så skal miljøavdelingen i den respektive kommune varsles. Da er det en forurensningssak, og regnes ikke som marint avfall som kommer sjøveien.  Vi har gjort et unntak når det gjelder grunneiere  som eier kystlinje, vedr marint avfall, men tilbudet gjelder ikke avfall som oppstår som følge av egen aktivitet.

Næring vs frivillighet 
Midlene som vi kan søke på gjelder gjelder frivillighet, og næringsaktører som utfører ryddearbeid vil i hovedsak ikke inngå her. Med næringsaktør menes som hovedregel aktører som krever honorar for jobben som utføres.

For aktører som mottar midler fra miljødirektoratet, vil det variere hva det er søkt om. Er det store mengder det er snakk om, er det viktig at dette avklares på forhånd. Uansett oppfordrer vi til å bruke rapporteringsskjema til Clean Up Lofoten (Hold Norge Rent)

Rydding under vann
Vi får også forespørsler vedr rydding ved hjelp av dykking/fridykking. I utgangspunktet skal man ha et hev og senk sertifikat (dykking) for å utfør denne jobben, deretter så avhenger det litt på hvor det ryddes. Miljø f.eks med mye forurensning og farlig avfall anbefales utført av fagfolk. Dermed går de vanligvis inn under ett større prosjekt. Avfall på kaikanten som følge av næringsvirksomhet er også en gråsone for hva som regnes som «kjent» forurenser. Vi avventer retningslinjer fra Hold Norge Rent og Miljødirektoratet før vi tar en endelig beslutning her.

RIB/ryddetur til Refsvika med besøk i Refsvikhula

Tradisjonen tro arrangerer vi også i år ryddetur til Refsvika med besøk i Refsvikahula for å se på hulemaleriene. Turen er et sponsorsamarbeid mellom  Aqua Lofoten Coast Adventure og Lofoten Avfallsselskap IKS. Dato blir 12. mai, med avreise fra Reine, og alle som bor i Lofoten har mulighet til å melde seg på hvis de er over 18 år. Vi beveger oss i til tider ulendt terreng, så god rygg og bein er en fordel. Påmelding gjøres ved å sende navn, telefonnummer og hvor du bor på mail til oss innen 22. april kl. 23.55. Trekningen vil gjøres i uke 17.  Det er selvsagt værforbehold, da det jo skal være en hyggelig tur- men vi satser på godt vær og at det bålbrenning og pølsegrilling i år også! Se også facebook arrangement

Deltakerne i fjor, virket godt fornøyde:-)

Strand- og kystrydding gjøres med midler fra:

Trekning bland ryddelagene

Alle som deltar i strand-og kystryddekampanjen og leverer korrekt utfylt skjema innen 1.november er med i trekningen av kr 10.000,- gitt av Toyota Nordvik og LAS. For å være kvalifisert til konkurransen så må du ha levert korrekt utfylt skjema, med begge sider utfylt, og ikke med kryss. I tillegg må dere ha levert minimum 20 kg marint avfall til en av våre miljøstasjoner.

Dersom privatpersoner/ firma blir vinnere av premien doneres premien til et lokalt formål av valgfritt ønske av vinneren. Trekningen ble sendt «live» på våre facebooksider, og det ble ryddekoordinator Hilde Toreid som ble trukket ut med ryddingen i Vika, i Steinfjorden. Hun valgte Blest IL ved lysløypa som organisasjon som hun ville gi midlene til.

 

Sluttrapport for strandrydding 2018  versjon 1.2

 

Toppbilde, foto: Emma Bjørgan

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet