23apr2021

Søppel skal ikke brennes på bål.

Visste du at funn av brent plast fra søppelbål ikke er så sjelden som vi skulle ønske? Når det det selvsagt et faktum at noe av dette kan komme fra tidligere praksis, men vi vet at fra tid til annen så blir avfall satt fyr på. Det hender at strandryddere melder om bålplasser de kommer over når de rydder.

Det er likevel røyken som avslører de fleste bål – og selv om det heldigvis er færre av dem nå. Det er likevel fra tid til annen en røyksøyle å se, og den kan være både grå og svart (ja også har vi jo de hvite også selvsagt). Så lenge man følger lokale forskrifter og godt bålvett, så er jo bålkos nesten en del av den norske kulturarven, og helt innafor – MEN det er ikke greit å brenne søppel fordi vi vet at det kan spre miljøgifter alt etter hva som ligger på bålet.  Siden det er varme og tilgang på NaCl (ja vi bor jo ved havet, og både vegetasjon og vinduer vitner om at saltvann blåses på land også), ja da kan det dannes nye stoffer og dioksiner som ikke er så heldig for oss og naturen.

Ulovlig brenning av avfall kan medføre:

 • Spredning av miljøgifter via røykgasser, aske og brente søppelrester.
 • Forurenset grunn, fordi regn/overflatevann trekker stoffene med seg ned i bakken
 • Noen tror det er brann og ringer 110
 • Noen lar være å ringe når det virkelig brennet fordi de tro det er søppelbål med masse svartrøyk
 • Frustrerte naboer…
 • Ekstra plager for de med astma og allergi.

Mer om forbrenning og bål kan du lese på Lofoten Avfallsselskap sin nettside.

Avfall skal levers til godkjent mottak.

Visste du forresten at:

 •  Noe av den smelta plasten man finner ved strandrydding til forveksling er lik ekte steiner, men blir avslørt av vekten. De kallers iglomerater.
 •  Dioksiner er helseskadelige stoffer som dannes når avfall brenner. Detter skjer i større grad ved brenning av bål og åpen ild, fordi man ikke kommer opp i høy nok temperatur.
 •  Et godkjent forbrenningsanlegg har høyere temperatur i forbrenningsprosessen, og det er krav til rensing av røykgasser m.m.
 •  Svart eller mørkgrå røyk kommer fra sotpartikler som oppstår ved ufullstendig forbrenning. Røyken er en blanding av gasser og aerosoler, inkludert partikler og luft.
 •  Åpen brenning av avfall kan medføre bøtelegging og/eller straffeansvar jf. Forurensingsloven §78

Bildene av bål med avfall har vi fått låne av Lofoten Brann- og Redningsvesen

 

Kampanjen er utført med midler fra Miljødirektoratet

 

 

 

 

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet