SALT Lofoten

SALT Lofoten har deltatt i Strandryddeaksjonen i 2014, 2015 og 2016, hvor de har sørget for at både Kvalvika og Refsvika har blitt ryddet. I tillegg utgjør kunnskap om marin forsøpling en del av kunnskapsbedriftens portefølge. Les mer på nettsiden.

CUL-logo-blaa-WEB

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet