SALT Lofoten

SALT er fundert i kunnskap og har som målsetting å bidra til å innhente mer kunnskap om havet, de marine ressursene og kystens verdiskaping. SALT Lofoten avdeling har deltatt i Strandryddeaksjonen i 2014, 2015 og 2016, hvor de har sørget for at både Kvalvika og Refsvika har blitt ryddet. I tillegg utgjør kunnskap om marin forsøpling en del av kunnskapsbedriftens portefølge.

I 2019 analyserte SALT  data fra alle ryddeaksjoner i regi av CUL tilbake til 2011. Artikkelen konkluderer at rydding nytter og at utslipp av privatavfall har gått ned! Les artikkelen her, «Citizen science data indicate a reduction in beach litter in the Lofoten archipelago in the Norwegian Sea».

Les mer om SALT her.

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet