2apr2020

Rydding på utilgjengelige steder 2020

RIB-turer for frivillige i august 2020!

Vi har satt opp tre ryddeturer med RIB til Refsvika-området hvor frivillige kan delta. På grunn av korona-restriksjoner er det kun 6-10* ledige plasser på hver tur, og du må bo i Norge eller ha jobbet her en lenge periode.

Dato for turer er:

14.august – fullt
18.august – utsatt
19. august – fullt
26. august – fullt

For påmelding ta kontakt på mail (førstemann til mølla).

*Antall ledige plasser vil variere ut fra om deltakerne er innenfor samme kontaktnett/husstand. Hvis alle deltakerne kommer én og én er det kun 6 ledige plasser. Av den grunn må påmelding skje per mail med kontaktinformasjon, slik at vi kan foreta samtale på forhånd. Dette i samråd med helsedirektoratets anbefalinger om å holde én meters avstand til hverandre. 

Turene gjennomføres i samarbeid med Aqua Lofoten Coast Adventure.

Viktig info før påmelding:

  • 18-års aldersgrense
  • Du bør være i god fysisk form grunnet ulendt terreng og noe gåing
  • Turene varer ca. 8 timer
  • Oppmøtested for RIB-turer Reine
  • Husk klær etter vær samt mat og drikke

 

Hva som blir eksakt destinasjon på hver enkelt tur avhenger av lokale forhold i forhold til vind, flomål, bølger etc., og er opp til båtfører på den aktuelle dagen å avgjøre. Hver tur gir med andre ord følelsen av å være på en miniekspedisjon. Ta en titt på filmen som KS Bedrift/Avfall Norge laget når de var med oss på tur i 2018 – Der ingen skulle tru at nokon kunne rydde. Turene er sponset med midler fra Handelens Miljøfond.

 

******

Mer informasjon om forebyggende rydding finner du her

 

******

Mer informasjon om systematisk rydding på utilgjengelige steder med ryddekorps finner du her

 

 

 

******

Vest-Lofoten VGS/Lofoten Maritime Fagskole ryddet i Fallkråa-området.
Eleverer og lærere ved naturbruk linja starter skoleåret med rydding av marint avfall. Og de har valgt seg ut et område hvor det kommer mye avfall inn. En del av det marine avfallet kommer fra fiskerirelatert virksomhet, og ved å sette fokus på dette først vil elevene trolig også bli mer beviste når de kommer ut i fiske. Nå skal det sies at mye av det fiskerirelaterte avfallet vi finner er gammelt, og det har skjedd mye med bevisstheten innenfor bransjen de siste årene. Fallkraå ligger ganske så utilgjengelig til, så i tillegg til selve ryddejobben, får elevene trening i bruk av mob-båter og uttransport av avfallet. De registrerer også i ettertid alt hva de finner, slik at vi får gode rapporter tilbake.  Veldig godt jobbet – de er flinke ungdommer!

******

Tiltakene gjennomføres med midler fra

 

 

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet