18mar2019

Rydding på utilgjengelige steder 2019

Clean Up Lofoten har for 2019 mottatt midler fra Miljødirektoratet for rydding av utilgjengelige steder!  Det betyr at fra mai blir det flere ryddeturer med RIB i storslått Lofotnatur.  Ta en titt på filmen som KS Bedrift/Avfall Norge laget når de var med oss på tur i 2018 – Der ingen skulle tru at nokon kunne rydde.

Yttersida:
Det vil altså bli behov for frivillige også i 2019 – og har du ennå ikke blitt med på tur, så meld deg på! Turene til Yttersida er i samarbeid Aqua Lofoten Coast Adventure.

 

Datoer for oppsatte turer yttersida:

 • Fredag 3.mai – Gjennomført  (Kollhellarsanden)
 • Fredag 10.mai – Gjennomført (Kollhellarsanden)
 • Onsdag 15.mai – Gjennomført (Fra enden av Refsvika – Steinberget)
 • Lørdag 18.mai – Gjennomført (Turtenbakkan)
 • Tirsdag 18.juni – Gjennomført (Helle)
 • Fredag 2.august – Gjennomført (Refsvika)
 • Lørdag 3.august – Fullbooket (Refsvika, Banura, Silsandneset, Kollhellarsanden)
 • Torsdag 8.august – Fullbooket (Gjervika)
 • Søndag 11.august – Fullbooket (Gjervika)
 • Tirsdag 13.august – Fullbooket ( Gjervika/ Stokkvika/ Vik mellom Buvågen og Kollhellaren)
 • Søndag 18.august – Fullbooket (Stokkvika)
 • Torsdag 29.august – Fullbooket (Ånstad og Ånstadvika)

Oppsatte turer 13.juni og 20.juni ble avlyst på grunn av få påmeldte.

Hvis du vil være frivillig til Yttersida, må du være over 18 år, og ha du bør ikke ha problemer med ben eller rygg ettersom man kan påregne at det kan være ulendt terreng, og noe gåing. Dette er turer som varer ca 8 timer, med oppmøte kl. 08.30 i Aqua Lofoten sine lokaler på Reine. Veibeskrivelse finner du her: Oppmøtested for RIB-turer Reine

Husk klær etter vær, og mat og drikke. Vil griller litt pølser også.
Hva som blir eksakt destinasjon på hver enkelt tur avhenger av lokale forhold i forhold til vind, flomål, bølger etc., og er opp til båtfører på den aktuelle dagen å avgjøre. Hver tur gir med andre ord følelsen av å være på en miniekspedisjon.

For påmelding kan du sende en mail, eller ringe Marit Gressetvold på tlf 95887575.

******

Forebyggende rydding:
Kvalvika og Vestervika (Flakstad kommune) er to strender hvor det kommer mye avfall inn. Det er også to strender som blir besøkt av svært mange turister og fastboende i Lofoten. Vår er faring er at noen da gjerne vil rydde, men siden de ikke har sekker og avtalt transport, så blir det bare liggende i hauger. Da blir det gjerne lagt igjen nytt avfall også – og vi får et forsøplingsproblem. Derfor er det viktig å få ryddet strendene før tursesongen starer for fullt, og det er satt opp motivasjonsmidler for å få dette ryddet, samt uthenting ved Naturbruk ved Vest-Lofoten VGS. Kystvakten måtte bistå for å få det siste ut.

******

Innersida

RIB-/ryddetur for frivillige innersida

Det vil i år kun være en enkelt RIB-/ryddetur for frivillige på innersida. Denne arrangeres sammen med Lofoten Fishing and Searafting lørdag 14.september, med oppmøte i Svolvær kl. 09.00. Mål for denne turen er Nesjan, ytterst i Austnesfjorden. Det vil også være mulighet til å være med fra Stamsund, med oppmøte kl. 08.00.

For påmelding kan du sende en mail, eller ringe Marit Gressetvold på tlf 95887575.

******

Uttesting av systematisk rydding (proffrydding)
I samarbeid med Lofoten Fishing & Searafting er det i 2019 gjennomført rydding området utenfor Stamsund/Valberg – Sundklakkstraumen og opp mot yttersiden, hvor tidligere elever ved Lofoten folkehøyskole var engasjerte i ryddearbeidet. Dette høstet vi gode erfaringer med. Øyene vi besøkte har avfall spredd over store deler av arealet, men mye er nedgrodd slik at man må vite hvor avfallet er.  Totalt ble det ryddet 99 m3 og 11.428 kg i løpet av 11 RIB-turer med denne gjengen.
Det ble ryddet på Sundklakkøya, Ytre Sundklakkøy, Hestøya, Risøya, Veiøya, Sandøya, Foldværingsøya, Heimøya, Olvettesøya, Storøya, Vesterøya, Bakjordsdøya, Austerøya, Svinøya, Varøya, Bukkholmen, Døløya, Ungmalsøya, Vikarøya, Sandsøya og Størøya.

******

Vest-Lofoten VGS/Lofoten Maritime Fagskole ryddet i Fallkråa-området.
Eleverer og lærere ved naturbruk linja starter skoleåret med rydding av marint avfall. Og de har valgt seg ut et område hvor det kommer mye avfall inn. En del av det marine avfallet kommer fra fiskerirelatert virksomhet, og ved å sette fokus på dette først vil elevene trolig også bli mer beviste når de kommer ut i fiske. Nå skal det sies at mye av det fiskerirelaterte avfallet vi finner er gammelt, og det har skjedd mye med bevisstheten innenfor bransjen de siste årene. Fallkraå ligger ganske så utilgjengelig til, så i tillegg til selve ryddejobben, får elevene trening i bruk av mob-båter og uttransport av avfallet. De registrerer også i ettertid alt hva de finner, slik at vi får gode rapporter tilbake.  Veldig godt jobbet – de er flinke ungdommer!

*****

Rydding i forbindelse med Sea Skrova festivalen v/Emma Gunnarson og Ivar Killi
I forbindelse med Sea Skrova Festivalen ble det lagt opp til rydding. Men også her er det vanskelig å få tak i frivillige til å bli med på disse turene, men det ble gjennomført 3 turer.  Det ble benyttet RIB på turene.

Resultat: 

Totalt ble 25 187 kg ryddet gjennom dette prosjektet, fordelt på 43 ryddeaksjoner.

Kystvakten bistod med henting av avfallet på yttersida, i tillegg til at vi måtte ha helikopter for å få med det siste. Vi takker for det, og til samarbeidet med Lofotodden nasjonalpark med helikopter. På innersida ble avfallet hentet av In the same boat. Vi takker for bistand også her!

Gjennomføres med støtte fra:

 

 

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet