2apr2020

Rydding på utilgjengelige steder 2020

 

Clean Up Lofoten har for 2020 mottatt midler fra Handelens Miljøfond for rydding av utilgjengelige steder både på yttersida og på innersida, gjennom ulike tiltak som planlegges gjennomført fra mai og utover sommersesongen. Det tas forbehold med tanke på dagens situasjon med Korona-pandemien, og vil tilpasse, og eventuelt utsette gjennomføringen i takt med utviklingen.

 

 

RIB-/ryddeturer for frivillige yttersida
Det vil i 2020 bli gjennomført 3 RIB-/ryddeturer for frivillige til yttersida, og turene gjennomføres i samarbeid med  Aqua Lofoten Coast Adventure. Datoer kommer etterhvert, og vil bli lagt ut på her, samt på våre facebooksider, så følg med! 🙂

Hvis du vil være frivillig til Yttersida, må du være over 18 år, og ha du bør ikke ha problemer med ben eller rygg ettersom man kan påregne at det kan være ulendt terreng, og noe gåing. Dette er turer som varer ca 8 timer, med oppmøte kl. 08.30 i Aqua Lofoten sine lokaler på Reine. Veibeskrivelse finner du her: Oppmøtested for RIB-turer Reine

Husk klær etter vær, og mat og drikke. Vil griller litt pølser også.
Hva som blir eksakt destinasjon på hver enkelt tur avhenger av lokale forhold i forhold til vind, flomål, bølger etc., og er opp til båtfører på den aktuelle dagen å avgjøre. Hver tur gir med andre ord følelsen av å være på en miniekspedisjon.

Ta en titt på filmen som KS Bedrift/Avfall Norge laget når de var med oss på tur i 2018 – Der ingen skulle tru at nokon kunne rydde.

Når datoene er klare kan du melde deg på ved å sende en mail, eller ringe Marit Gressetvold på tlf 95887575.

******

Forebyggende rydding:
Kvalvika og Vestervika (Flakstad kommune), og Bunesstranda er to strender hvor det kommer mye avfall inn. Det er også to strender som blir besøkt av svært mange turister og fastboende i Lofoten. Vår erfaring er at noen da gjerne vil rydde, men siden de ikke har sekker og avtalt transport, så blir det bare liggende i hauger. Da blir det gjerne lagt igjen nytt avfall også – og vi får et forsøplingsproblem. Derfor er det viktig å få ryddet strendene før tursesongen starer for fullt, og det er satt opp motivasjonsmidler for å få dette ryddet.

Bunesstranda ble ryddet av Reine IL den 16.mai. Kvalvika ble ryddet den 24.mai mens Vestervika ble ryddet den 23.mai, av Flakstad IL. Tilsammen ble det ryddet 24 kubikk med avfall fra disse tre stedene.

******

Systematisk rydding på utilgjengelige steder med ryddekorps

I år vil det bli gjennomført rydding på utilgjengelige steder både på yttersida og innersida ved bruk av ryddekorps. Dette er noe som ble testet ut i 2019 på innersida, med gode erfaringer og resultater, og i år så har vi fått midler til bruk av ryddekorps både på innersida og yttersida. Ryddingen gjennomføres i samarbeid med Aqua Lofoten Coast Adventure.

Også i år er 10 forhenværende elever fra Lofoten Folkehøgskole rekruttert til å danne et ryddekorps, og Ida Høyen Solvang er årets turleder. Det blir gjennomført rydding på innersida først, før vi flytter teamet til yttersida.

Ryddede områder:

  • 4.mai: Foldværingsøya, Bukkøya, Sandøya
  • 7.mai: Oksbåsøya, Laukøya
  • 16.mai: Karvistranda, Silsandholmen, Lamholmen, Litjgjeva
  • 18.mai: Varøya, Litlkvannholmen, Grytholmen, Storgjeva
  • 19.mai: Austerøya, Svinøya
  • 20.mai: Bakjordsøyan
  • 22.mai: Lyngværet (Storøya, Børøyene, Litløya, Lysøya, Ramnøya) Trættøyene
  • 25.mai: Hestøya, Buøya

 

 

******

Vest-Lofoten VGS/Lofoten Maritime Fagskole ryddet i Fallkråa-området.
Eleverer og lærere ved naturbruk linja starter skoleåret med rydding av marint avfall. Og de har valgt seg ut et område hvor det kommer mye avfall inn. En del av det marine avfallet kommer fra fiskerirelatert virksomhet, og ved å sette fokus på dette først vil elevene trolig også bli mer beviste når de kommer ut i fiske. Nå skal det sies at mye av det fiskerirelaterte avfallet vi finner er gammelt, og det har skjedd mye med bevisstheten innenfor bransjen de siste årene. Fallkraå ligger ganske så utilgjengelig til, så i tillegg til selve ryddejobben, får elevene trening i bruk av mob-båter og uttransport av avfallet. De registrerer også i ettertid alt hva de finner, slik at vi får gode rapporter tilbake.  Veldig godt jobbet – de er flinke ungdommer!

******

Tiltakene gjennomføres med midler fra

 

 

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet