Ryddesesongen 2022

Det begynner å gå mot slutten av ryddesesongen 2022. Antall ryddeaksjoner er betydelig lavere enn tidligere. Likevel er oppleves Lofoten renere enn før!

I løpet av sommeren har flere lokale fortalt om hvordan de hver vår rydder i nærområdet eller alltid har med pose til avfall på tur – både til eget og det de finner på veien. Det fremstår derfor som at informasjon og tilrettelegging om marin forsøpling til beboerne her i Lofoten har bidratt til gode rutiner og holdninger – som er essensielt for å holde områdene rene over tid.

Vedlikeholdsrydding (dvs. rydding av områder som er ryddet 1 ren, minst 1 gang) er som regel mindre krevende ettersom avfallet ofte ligger overfladisk og geografisk avgrenset i for eksempel tangbeltet, samt at mengdene er mindre. Området Horndalen (Flakstad kommune), ble systematisk ryddet i 2020 og 2021. I 2020 ble det funnet mye stort og smått, mens i 2021 var det hovedsakelig smått. Ved befaring i 2022 ble det kun funnet enkelte gjenstander nederst ved tangbeltet og to større gjenstander. Ryddingen av dette i 2022 ble derfor raskt gjennomført. Slike resultater gjelder ikke kun for Horndalen, men man ser det speiler seg i mange områder som blir jevnlig ryddet – dette er svært motiverende!

Horndalen 2020 Horndalen 2021 Horndalen 2022

Med generelt mindre marint avfall har det gitt rom til å rydde større gjenstander som tidligere har blitt liggende. Slike større gjenstander kan kreve flere ryddere eller større verktøy, dermed ikke like enkelt for frivillige. Likevel har frivillige i samarbeid med oss bidratt til transportere avfall og gjenstander med traktor og henger.

Store gjenstander som blir liggende lenge kan bli en kilde til mange mindre deler, som da er vanskeligere å rydde. Derfor bør det jevnlig legges en innsats for å fjerne de.

Tilrettelegging, rydding og andre kostnader for arbeid som er utført i 2022, er hovedsaklig med midler fra Marfo – senter mot marin forsøpling. I tillegg er vi en del av Rydd Norge-programmet i regi av Handelens Miljøfond, som vi er nesten ferdig med – og noe rydding er gjennomført gjennom den avtalen også.

Takk for alle bidrag – Sammen holder vi Lofoten ren!

 

Hilsen Veslemøy Mantor,
ryddekoordinator sommeren 2022

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet