5mar2021

Resultatet av strand- og kystrydding 2020 er klar!

I rapporten er det en grundig beskrivelse av hvordan ryddearbeidet er gjennomført, resultater og litt elting av tallene for å få frem litt snadder i prosent, gjennomsnitt og grafer. I 2020 var det 10. året som LAS har engasjert seg i eierløst marint avfall, og har gjennom dette arbeidet (og dyktige ryddere som har registrert hva som er ryddet) fått et helt unikt datasett over funn og vekt på et geografisk begrenset område.

2020 har rekord på antall registrerte enheter ryddet, mens distanse, vekt og antall ryddeaksjoner gikk ned. 2020 ble jo også koronaåret hvor det ble frarådet å samle folk selv på ryddeaksjoner, og det gav seg nok også utslag her i Lofoten også, med mindre deltagelse. Clean Up Lofoten fikk derimot midler fra Handelens Miljøfond til å rydde utilgjengelige stedet, og gjennomføringen av disse rydde turene har bidratt noe til at antallet aksjoner ikke er ennå lavere.

Noen av resultater for 2020:

  • 160 ryddeaksjoner, hvorav 5 stk er gjennomført i Hadsel, og resten i våre eierkommuner Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan.
  • 1054 ryddere er registrert, men dette er ikke «unike» ryddere, da man kan delta på flere ryddeaksjoner.
  • 130 km er den distansen som ble ryddet, dette er selvrapporterte meter.
  • 39,7 tonn avfall er fjernet fra Lofotens kystlinje
  • 132 350 enheter er registrert, dette er en økning på 47% siden 2019
  • I perioden 2011-2020 er det i gjennom avfallsselskapet samlet over 317,5 tonn eierløst marint avfall fordelt på 1024 ryddeaksjoner.
  • 38% av ryddeaksjonen er gjort på yttersida av Lofoten, men disse står for 61% av vekten.
  • Det finnes fortsatt flest korte tau, med en andel på 18% av alle funn.

Tabellen viser utvikling av ryddet vekt (tonn), ryddet strekning (km), antall enheter(/1000), antall ryddeaksjoner, ryddere (/10) og avfallstetthet i antall kilo per meter (*100) i de 4 eierkommunene i Lofoten.

Hele rapporten kan du få tilgang til her.

Rapporten skrives som en del av vår koordineringsarbeidet med marin forsøpling, og er dermed finansier med midler fra Handelens Miljøfond i 2020.

Vi håper vi har fått med det meste! Tallene kan behandles statistisk (ref. Lofotanalysen), men i denne rapporten er det enkelt analyse, der det ikke er tatt høyde for standardavvik og kvalitet på utfylling av skjema.

Vi takker alle som har bidratt, og spesielt alle som har bidratt til å rydde!
Her i nord er det snø, så ryddehanskene ligger ennå på hylla, men vi er et langstrakt land og våren kommer etter hvert så rydding blir det i 2021 også. Ønsker alle involverte en god ryddesesong 2021!

Har du spørsmål til rapporten, ta kontakt med oss på mail

 

Prosjektleder’n

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet