25apr2019

På jakt etter mikroplast langs veien

Det er en gjengs oppfatning at jorda som ligger langs veien ikke er ren. I veggrøftene samles støv (og litt synlig avfall), men jordmassen kan skjule usynlige miljøgifter og mikroplast.

I vår vil vi ta jordprøver langs veiene i Lofoten, med ulik trafikkbelastning på jakt etter nettopp mikroplast.  At jordsmonnet er forurenset på grunn av bilkjøringen er en hypotese.  Det som er viktig er at denne massen ikke havner på dyrket mark eller andre steder med ren jord.

Status:

Prøvene er sendt til analyse, og vi forventer svar i januar.

 

Tiltaket gjennomføres med støttes fra:

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet