Østbø AS

Østbø AS er Nord-Norges største leverandør av avfalls- og gjenvinningstjenester til bedriftsmarkedet. Vi har løsninger for store og små bedrifter i alle bransjer.

Fra vårt avdelingskontor på Leknes tilbyr vi tjenester til bedrifter, kommuner og privatpersoner i hele Lofoten . Vi tar oss av alt du ikke lenger har bruk for. Vi ordner hensiktsmessig utstyr for oppsamling av avfallet, transport og en forskriftsmessig behandling av avfallet.

Vårt varemerke er å ha tilbud til deg enten du er privatpersonsom skal rydde i garasjen eller er en stor bedrift med mange forskjellige avfallstyper. Våre erfarne og dyktige ansatte finner løsningen som passer for deg.

Selv om svært mange av husstandene i Lofoten har bil, så er det ikke alle som har plass til grovavfall som f.eks møbler. Vi har derfor også utvidet tilbudet vårt med en «avfallstaxi» som kjører hjem til deg og henter det du måtte ha av mindre mengder utover husholdningsavfallet. Har du mye avfall, kan du leie container hos oss.

Avfall skal håndteres rett slik at ressursene i avfallet kommer til nytte som energi eller som råstoff til nye produkter. Vi er svært glad i Lofoten og vi ønsker at Lofoten skal være ren for forsøpling. Derfor har vi vært sponsor for Strandryddeuka i Lofoten siden oppstarten i 2011. Nå er vi selvsagt CUL-partner.

Les mer om oss på nettsiden vår.

CUL-logo-blaa-WEB

 

 

 

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet