Norges Råfisklag

Norges Råfisklag er landets største fiskesalgslag som blant annet organiserer førstehåndsomsetning av fisk i Norge, i hovedsak torskefisk (torsk, sei og hyse), skalldyr (reker), bløtdyr og småkval. Råfisklaget sørger for effektiv omsetning av fangstene og garanterer fiskerne oppgjør. Gjennom sporing og ressurskontroll sikres trygg mat og god forvaltning av havets ressurser.

Norges Råfisklag er med i Clean Up Lofoten fordi det er viktig med god kvalitet på matproduksjon.

Les mer om Norges Råfisklag på hjemmesiden.

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet