Norges Råfisklag

Vi takker Norges Råfisklag som nå er CUL-partner. Råfisklaget var i tillegg med som alliansepartner fra starten. Norges Råfisklag blir nå en langvarig god støttespiller i jobben med å renske opp Lofoten for herreløst avfall.

Vi har faste rutiner innarbeidet som skal forhindre at emballasje, plast og avfall ikke skal havne i naturen eller bli tatt av vinden og blåst på hav.

Les mer om Norges Råfisklag her

CUL-logo-blaa-WEB

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet