Norges Fiskarlag

Den yrkesgruppen som kjenner marin forsøpling mest på kroppen, er kanskje fiskeren. Garn og annet fiskeriredskap som mistes i vær og vind blir stående å fiske og dermed belaste bestanden, samtidig som det utgjøre en risiko for båt og mannskap hvis man skulle få redskap eller propell hengende fast i garn eller line. I tillegg så vil et hav med mye marint avfall gå ut over kvaliteten på selve fisken, både ved at den får i seg plast i seg selv, men også for at plast kan binde til seg organiske miljøgifter. Når det er sagt, så er havene rundt Lofoten ganske rene – og vi må gjøre det vi kan for å bevare det slik.

Det er flere tiltak som er lagt til rette i dag også fra denne sektoren, blant annet skal fiskere rapportere tapt utstyr til Fiskeridirektoratet slik at dette kan bli forsøkt hentet opp på direktoratets årlige tokt etter tapt fiskeriredskap. I tillegg starter Miljødirektoratet et prøveprosjekt gjennom SALT og Nofir, med «Fishing for litter» med noen utvalgte båter.

Norges Fiskarlag er en fag- og næringsorganisasjon for norske yrkesfiskere, og har lokallag flere steder i Norge. Du kan lese mer på Fiskarlaget.no

Tiltak og prosjekter som er gjennomført:
– Gjenvinningsordning for kasserte fiskeriredskaper
https://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=900181

-Kartlegging av mulige løsninger rundt bruk av nedbrytbare materialer i fiske med garn for å redusere faren for spøkelsesfiske: Forprosjekt
https://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=900564

-Reduksjon i tap av garn og påfølgende ghost fishing
https://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=343024

– Medarrangør på Workshop i Mortsund 22.-23. September 2015

Videre har Fiskarlaget vært pådriver for å få midler til garnoppryddingstoktene, og bidratt til å samle informasjonen om hvor det er tapt redskap. Dette siste er kanskje det vanskeligste å finne ut av.

 

 

 

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet