Nofir

Nofir ble stiftet i 2008 med det formål å etablere et landsomfattende system for innsamling av kassert fiskeri og oppdrettsredskap i Norge. 15000 tonn redskaper og utstyr fra fiskeri- og oppdrettsnæringen blir kassert årlig i Norge. Som første norske selskap ble Nofir i 2012 innvilget støtte fra EU gjennom Eco Innovation for å videreføre den norske ordningen. Siden da har de samlet inn materiale også i Europa.

Nofir har i tillegg mottatt flere miljøpriser for sitt arbeid;
2016: Venstres Miljøpris
2015: Fiskeribladet Fiskaren og Intrafisk kåret Nofir til «Årets Navn i Sjømatnæringen», og Nordland Venstres Miljøpris.
2014: Fiskeridirektoratets Miljøpris
2012: Hold Norge Rents Gullklypa

Nofir har også bistått Fiskeridirektoratet på toktene langs Norskekysten etter tapt redskap, men det som blir fremsnakket i ulike fora er at man har etablert en materialgjenvinningsløsning ovenfor fiskeri- og oppdrettsbransjen.

På nettsiden kan du lese mer om Nofir

Vi takker Nofir som ble med som CUL-partner og støttespiller i jobben med å holde Lofoten ren for herreløst avfall.

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet